Hur mycket tjänar en nautiker?

På denna sida kan du se hur mycket en nautiker tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som nautiker i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en nautiker?”

Lönestatistik för de som jobbar som nautiker

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln nautiker ingår i gruppen Fartygsbefäl m.fl. där ytterligare 25 yrkestitlar ingår.

Navigerar och styr fartyg. Leder arbete på däck och kommandobrygga samt ansvarar för att säkerhetsföreskrifter följs ombord.

Medellön för nautiker

Det finns totalt ungefär 1 000 personer i Sverige som arbetar som fartygsbefäl m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 47 600 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för fartygsbefäl m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
47 600 kr 47 800 kr -

Lönespridning för nautiker

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket nautiker eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen fartygsbefäl m.fl..

Lönespridning för Fartygsbefäl m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
37 000 kr/månad
Median
46 300 kr/månad
Högsta 10%
62 000 kr/månad
Tabell över löner för fartygsbefäl m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 37 000 kr/månad 37 300 kr/månad -
25:e percentilen 41 800 kr/månad 41 800 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) 46 300 kr/månad 46 600 kr/månad -
75:e percentilen 53 100 kr/månad 53 300 kr/månad -
90:e percentilen 62 000 kr/månad 62 000 kr/månad -

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 37 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 62 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.68 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för nautiker

Hur mycket man tjänar som en nautiker kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för fartygsbefäl m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som fartygsbefäl m.fl. inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som fartygsbefäl m.fl. inom privat sektor.

Meddellön per månad för Fartygsbefäl m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Fartygsbefäl m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 50 800 kr 50 900 kr 48 000 kr
- Statlig sektor 50 800 kr 50 900 kr 48 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 44 300 kr 44 600 kr -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Fartygsbefäl m.fl. är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 47 800 kr/månad och minst tjänar man i Stockholm där medellönen ligger på 45 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Fartygsbefäl m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Fartygsbefäl m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 47 800 kr 48 200 kr -
Stockholm 45 700 kr 45 800 kr -
Östra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Sydsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som fartygsbefäl m.fl..

Löneutveckling för fartygsbefäl m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för fartygsbefäl m.fl. ökat med 10 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 27%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Fartygsbefäl m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Fartygsbefäl m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 47 600 kr (2%) 47 800 kr (2%) - (-)
2021 46 800 kr (3%) 47 000 kr (3%) - (-)
2020 45 600 kr (5%) 45 700 kr (5%) - (-)
2019 43 400 kr (-1%) 43 500 kr (-1%) - (-)
2018 43 800 kr (16%) 43 900 kr (17%) - (-)
2017 37 600 kr (-) 37 500 kr (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som nautiker

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som fartygsbefäl m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 86% av dom som jobbar som fartygsbefäl m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen fartygsbefäl m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med fartygsbefäl m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 887 827 60
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 305 287 18
Gymnasial utbildning, högst 2 år 83 81 2
Gymnasial utbildning, 3 år 75 64 11
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 36 36 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 3 3 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0
Forskarutbildning 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som nautiker? Hitta en utbildning som nautiker på antagning.se.

Yrken som liknar nautiker

Om du är intresserad av vad en nautiker tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.