• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en notariattjänsteman, bank?

Hur mycket tjänar en notariattjänsteman, bank?

På denna sida kan du se hur mycket en notariattjänsteman, bank tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som notariattjänsteman, bank i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en notariattjänsteman, bank?”

Lönestatistik för de som jobbar som notariattjänsteman, bank

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln notariattjänsteman, bank ingår i gruppen Banktjänstemän där ytterligare 23 yrkestitlar ingår.

Leder, planerar och samordnar verksamhet vid bankkontor eller bankavdelning. Gör kredit- och riskbedömningar vid exempelvis långivning. Svarar för ekonomisk rådgivning till företag och privatpersoner. Upprättar deklarationer, testamenten och andra ekonomiska handlingar.

Medellön för notariattjänsteman, bank

Det finns totalt ungefär 22 300 personer i Sverige som arbetar som banktjänstemän och dessa tjänade i genomsnitt 42 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 84% av männens.

Tabell över medellöner för banktjänstemän år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
42 500 kr 47 000 kr 39 400 kr

Lönespridning för notariattjänsteman, bank

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket notariattjänsteman, bank eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen banktjänstemän.

Lönespridning för Banktjänstemän - Meddellön per månad

Lägsta 10%
26 400 kr/månad
Median
37 900 kr/månad
Högsta 10%
59 600 kr/månad
Tabell över löner för banktjänstemän, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 26 400 kr/månad 26 100 kr/månad 26 500 kr/månad
25:e percentilen 31 000 kr/månad 31 100 kr/månad 31 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 37 900 kr/månad 39 600 kr/månad 37 200 kr/månad
75:e percentilen 46 000 kr/månad 52 000 kr/månad 43 500 kr/månad
90:e percentilen 59 600 kr/månad 71 500 kr/månad 52 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 26 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 59 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.26 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för notariattjänsteman, bank

Hur mycket man tjänar som en notariattjänsteman, bank kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för banktjänstemän påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som banktjänstemän inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Banktjänstemän inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Banktjänstemän, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 42 500 kr 47 000 kr 39 400 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Banktjänstemän är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 50 300 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 32 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Banktjänstemän inom olika regioner

Tabell över medellöner för Banktjänstemän, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 50 300 kr 56 300 kr 45 000 kr
Sydsverige 38 800 kr 41 800 kr 37 100 kr
Västsverige 38 600 kr 40 400 kr 37 400 kr
Östra mellansverige 38 500 kr 40 600 kr 37 200 kr
Småland med öarna 38 500 kr 41 600 kr 36 800 kr
Norra mellansverige 38 100 kr 40 900 kr 37 000 kr
Mellersta norrland 34 100 kr 34 700 kr 33 700 kr
Övre norrland 32 700 kr 34 600 kr 31 600 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som banktjänstemän tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 84% av männens lön.

Löneutveckling för banktjänstemän

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för banktjänstemän ökat med 4 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Banktjänstemän mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Banktjänstemän, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 42 500 kr (-2%) 47 000 kr (-2%) 39 400 kr (-3%)
2021 43 400 kr (5%) 48 000 kr (5%) 40 600 kr (5%)
2020 41 200 kr (2%) 45 500 kr (-1%) 38 800 kr (6%)
2019 40 200 kr (3%) 45 800 kr (4%) 36 600 kr (1%)
2018 39 200 kr (2%) 44 000 kr (1%) 36 200 kr (3%)
2017 38 400 kr (-) 43 500 kr (-) 35 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som notariattjänsteman, bank

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som banktjänstemän är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 65% av dom som jobbar som banktjänstemän har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen banktjänstemän

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med banktjänstemän, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 10 173 4 492 5 681
Gymnasial utbildning, 3 år 6 834 2 465 4 369
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 323 2 108 3 215
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 348 390 958
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 258 89 169
Uppgift om utbildningsnivå saknas 84 39 45
Forskarutbildning 26 15 11
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 8 2 6

Är du intresserad av att arbeta som notariattjänsteman, bank? Hitta en utbildning som notariattjänsteman, bank på antagning.se.

Yrken som liknar notariattjänsteman, bank

Om du är intresserad av vad en notariattjänsteman, bank tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.