Hur mycket tjänar en nyanserare?

På denna sida kan du se hur mycket en nyanserare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som nyanserare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en nyanserare?”

Lönestatistik för de som jobbar som nyanserare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln nyanserare ingår i gruppen Processövervakare, kemisk industri där ytterligare 33 yrkestitlar ingår.

Medellön för nyanserare

Det finns totalt ungefär 6 700 personer i Sverige som arbetar som processövervakare, kemisk industri och dessa tjänade i genomsnitt 37 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för processövervakare, kemisk industri år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
37 500 kr 38 000 kr 34 900 kr

Lönespridning för nyanserare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket nyanserare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen processövervakare, kemisk industri.

Lönespridning för Processövervakare, kemisk industri - Meddellön per månad

Lägsta 10%
28 400 kr/månad
Median
36 400 kr/månad
Högsta 10%
48 300 kr/månad
Tabell över löner för processövervakare, kemisk industri, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 28 400 kr/månad 29 000 kr/månad 27 200 kr/månad
25:e percentilen 32 000 kr/månad 32 600 kr/månad 29 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 36 400 kr/månad 37 000 kr/månad 33 900 kr/månad
75:e percentilen 41 900 kr/månad 42 600 kr/månad 39 300 kr/månad
90:e percentilen 48 300 kr/månad 48 900 kr/månad 44 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 28 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 48 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.7 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för nyanserare

Hur mycket man tjänar som en nyanserare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för processövervakare, kemisk industri påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som processövervakare, kemisk industri inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Processövervakare, kemisk industri inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Processövervakare, kemisk industri, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 37 500 kr 38 000 kr 34 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Processövervakare, kemisk industri skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 41 500 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 34 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Processövervakare, kemisk industri inom olika regioner

Tabell över medellöner för Processövervakare, kemisk industri, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 41 500 kr 42 400 kr 36 800 kr
Övre norrland 40 000 kr 40 500 kr -
Mellersta norrland 37 200 kr 37 300 kr -
Östra mellansverige 37 200 kr 37 600 kr 35 800 kr
Sydsverige 35 100 kr 35 600 kr 32 500 kr
Småland med öarna 34 700 kr 35 400 kr -
Stockholm 34 400 kr 34 500 kr -
Norra mellansverige 34 000 kr - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som processövervakare, kemisk industri tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för processövervakare, kemisk industri

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för processövervakare, kemisk industri ökat med 3 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Processövervakare, kemisk industri mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Processövervakare, kemisk industri, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 37 500 kr (4%) 38 000 kr (4%) 34 900 kr (5%)
2021 36 000 kr (-) 36 600 kr (0%) 33 100 kr (2%)
2020 36 000 kr (0%) 36 500 kr (0%) 32 500 kr (0%)
2019 35 900 kr (3%) 36 400 kr (3%) 32 600 kr (2%)
2018 34 800 kr (1%) 35 200 kr (1%) 32 000 kr (3%)
2017 34 400 kr (-) 34 800 kr (-) 31 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som nyanserare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som processövervakare, kemisk industri är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 17% av dom som jobbar som processövervakare, kemisk industri har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen processövervakare, kemisk industri

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med processövervakare, kemisk industri, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 2 598 2 113 485
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 861 1 699 162
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 783 614 169
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 725 643 82
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 316 220 96
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 56 52 4
Uppgift om utbildningsnivå saknas 18 15 3
Forskarutbildning 7 5 2

Yrken som liknar nyanserare

Om du är intresserad av vad en nyanserare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.