Hur mycket tjänar en officer, försvaret?

På denna sida kan du se hur mycket en officer, försvaret tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som officer, försvaret i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en officer, försvaret?”

Lönestatistik för de som jobbar som officer, försvaret

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln officer, försvaret ingår i gruppen Officerare där ytterligare 25 yrkestitlar ingår.

Medellön för officer, försvaret

Det finns totalt ungefär 1 600 personer i Sverige som arbetar som officerare och dessa tjänade i genomsnitt 47 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för officerare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
47 500 kr 48 000 kr 43 100 kr

Lönespridning för officer, försvaret

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket officer, försvaret eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen officerare.

Lönespridning för Officerare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
34 000 kr/månad
Median
47 000 kr/månad
Högsta 10%
61 600 kr/månad
Tabell över löner för officerare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 34 000 kr/månad 34 200 kr/månad 32 100 kr/månad
25:e percentilen 39 400 kr/månad 40 200 kr/månad 35 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 47 000 kr/månad 47 400 kr/månad 41 800 kr/månad
75:e percentilen 54 100 kr/månad 54 400 kr/månad 49 700 kr/månad
90:e percentilen 61 600 kr/månad 62 000 kr/månad 56 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 34 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 61 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.81 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för officer, försvaret

Hur mycket man tjänar som en officer, försvaret kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för officerare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som officerare inom offentlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som officerare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Officerare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Officerare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 47 500 kr 48 000 kr 43 100 kr
- Statlig sektor 47 500 kr 48 000 kr 43 100 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som officerare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som officerare tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för officerare

Mellan åren 2020 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för officerare ökat med 1 400 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 3%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Officerare mellan åren 2020 och 2022

Tabell över löneutveckling för Officerare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 47 500 kr (2%) 48 000 kr (3%) 43 100 kr (2%)
2021 46 400 kr (1%) 46 800 kr (1%) 42 100 kr (2%)
2020 46 100 kr (-) 46 500 kr (-) 41 300 kr (-)
2019 - (-) - (-) - (-)
2018 - (-) - (-) - (-)
2017 - (-) - (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som officer, försvaret

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som officerare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 93% av dom som jobbar som officerare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen officerare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med officerare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 693 1 551 142
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 443 372 71
Gymnasial utbildning, 3 år 137 125 12
Gymnasial utbildning, högst 2 år 16 12 4
Forskarutbildning 14 12 2
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 3 3 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 1 1 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Yrken som liknar officer, försvaret

Om du är intresserad av vad en officer, försvaret tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.