• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en omsorgsassistent, på institution?

Hur mycket tjänar en omsorgsassistent, på institution?

På denna sida kan du se hur mycket en omsorgsassistent, på institution tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som omsorgsassistent, på institution i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en omsorgsassistent, på institution?”

Lönestatistik för de som jobbar som omsorgsassistent, på institution

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln omsorgsassistent, på institution ingår i gruppen Undersköterskor, habilitering där ytterligare 3 yrkestitlar ingår.

Ger stöd, assistans, omvårdnad och social ser­vice till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning i deras vardagsliv. Ger stimulans och stöd till individen i aktiviteter och kontakter med omvärlden.

Medellön för omsorgsassistent, på institution

Det finns totalt ungefär 190 personer i Sverige som arbetar som undersköterskor, habilitering och dessa tjänade i genomsnitt 27 600 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för undersköterskor, habilitering år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
27 600 kr - -

Lönespridning för omsorgsassistent, på institution

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket omsorgsassistent, på institution eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen undersköterskor, habilitering.

Lönespridning för Undersköterskor, habilitering - Meddellön per månad

Lägsta 10%
20 400 kr/månad
Median
28 200 kr/månad
Högsta 10%
32 400 kr/månad
Tabell över löner för undersköterskor, habilitering, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 20 400 kr/månad - -
25:e percentilen 24 300 kr/månad - -
Medianlön (50: percentilen) 28 200 kr/månad - -
75:e percentilen 30 100 kr/månad - -
90:e percentilen 32 400 kr/månad - -

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 20 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 32 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.59 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för omsorgsassistent, på institution

Hur mycket man tjänar som en omsorgsassistent, på institution kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för undersköterskor, habilitering påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som undersköterskor, habilitering inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Undersköterskor, habilitering inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Undersköterskor, habilitering, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 27 600 kr - -

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som undersköterskor, habilitering.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som undersköterskor, habilitering.

Löneutveckling för undersköterskor, habilitering

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för undersköterskor, habilitering minskat med 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneminskning med 2%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Undersköterskor, habilitering mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Undersköterskor, habilitering, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 27 600 kr (-) - (-) - (-)
2021 - (-) - (-) - (-)
2020 - (-) - (-) - (-)
2019 - (-) - (-) - (-)
2018 - (-) - (-) - (-)
2017 28 300 kr (-) 28 100 kr (-) 28 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som omsorgsassistent, på institution

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som undersköterskor, habilitering är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 28% av dom som jobbar som undersköterskor, habilitering har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen undersköterskor, habilitering

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med undersköterskor, habilitering, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 141 29 112
Gymnasial utbildning, högst 2 år 75 18 57
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 63 24 39
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 25 8 17
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 14 5 9
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 1 1
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 2 0
Forskarutbildning 0 0 0

Yrken som liknar omsorgsassistent, på institution

Om du är intresserad av vad en omsorgsassistent, på institution tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.