Hur mycket tjänar en orderchef?

På denna sida kan du se hur mycket en orderchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som orderchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en orderchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som orderchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln orderchef ingår i gruppen Ordersamordnare m.fl. där ytterligare 12 yrkestitlar ingår.

Samordnar och bevakar order och leveranser genom kontakter med leverantörer, kunder, interna avdelningar, transportföretag, speditörer m.fl.

Medellön för orderchef

Det finns totalt ungefär 16 800 personer i Sverige som arbetar som ordersamordnare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 36 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för ordersamordnare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
36 200 kr 37 600 kr 34 700 kr

Lönespridning för orderchef

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket orderchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ordersamordnare m.fl..

Lönespridning för Ordersamordnare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 300 kr/månad
Median
34 500 kr/månad
Högsta 10%
46 400 kr/månad
Tabell över löner för ordersamordnare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 300 kr/månad 28 000 kr/månad 27 000 kr/månad
25:e percentilen 30 400 kr/månad 31 500 kr/månad 29 700 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 34 500 kr/månad 35 600 kr/månad 33 000 kr/månad
75:e percentilen 39 600 kr/månad 41 500 kr/månad 37 700 kr/månad
90:e percentilen 46 400 kr/månad 49 100 kr/månad 42 900 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 46 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.7 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för orderchef

Hur mycket man tjänar som en orderchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ordersamordnare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ordersamordnare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Ordersamordnare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ordersamordnare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 36 200 kr 37 600 kr 34 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ordersamordnare m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 40 000 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 32 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ordersamordnare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ordersamordnare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 40 000 kr 41 400 kr 38 700 kr
Östra mellansverige 36 500 kr 37 300 kr 35 100 kr
Småland med öarna 36 100 kr 38 500 kr 32 900 kr
Västsverige 35 500 kr 36 900 kr 34 000 kr
Norra mellansverige 35 300 kr 38 300 kr 32 300 kr
Sydsverige 35 000 kr 36 100 kr 34 000 kr
Mellersta norrland 32 400 kr - -
Övre norrland 32 000 kr - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ordersamordnare m.fl. tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för ordersamordnare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ordersamordnare m.fl. ökat med 3 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ordersamordnare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ordersamordnare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 36 200 kr (3%) 37 600 kr (4%) 34 700 kr (2%)
2021 35 100 kr (3%) 36 300 kr (3%) 33 900 kr (2%)
2020 34 200 kr (1%) 35 100 kr (1%) 33 100 kr (-)
2019 34 000 kr (2%) 34 800 kr (1%) 33 100 kr (3%)
2018 33 200 kr (3%) 34 400 kr (3%) 32 000 kr (4%)
2017 32 300 kr (-) 33 400 kr (-) 30 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som orderchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ordersamordnare m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 32% av dom som jobbar som ordersamordnare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ordersamordnare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ordersamordnare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 6 943 3 627 3 316
Gymnasial utbildning, högst 2 år 3 173 2 166 1 007
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 710 1 172 1 538
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 595 896 1 699
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 1 086 744 342
Uppgift om utbildningsnivå saknas 94 45 49
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 23 20 3
Forskarutbildning 16 7 9

Är du intresserad av att arbeta som orderchef? Hitta en utbildning som orderchef på antagning.se.

Yrken som liknar orderchef

Om du är intresserad av vad en orderchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.