Hur mycket tjänar en ortodontitandsköterska?

På denna sida kan du se hur mycket en ortodontitandsköterska tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som ortodontitandsköterska i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en ortodontitandsköterska?”

Lönestatistik för de som jobbar som ortodontitandsköterska

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln ortodontitandsköterska ingår i gruppen Tandsköterskor där ytterligare 10 yrkestitlar ingår.

Assisterar tandläkare vid undersökning, behand­ling och operation av patient. Putsar och polerar tänder samt tar röntgenbilder. Planerar behandlingstider, för journaler, tar betalt och gör inköp. Rengör instrument och annan utrustning.

Medellön för ortodontitandsköterska

Det finns totalt ungefär 12 500 personer i Sverige som arbetar som tandsköterskor och dessa tjänade i genomsnitt 29 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 107% av männens.

Tabell över medellöner för tandsköterskor år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
29 700 kr 27 800 kr 29 800 kr

Lönespridning för ortodontitandsköterska

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket ortodontitandsköterska eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen tandsköterskor.

Lönespridning för Tandsköterskor - Meddellön per månad

Lägsta 10%
24 200 kr/månad
Median
29 600 kr/månad
Högsta 10%
35 000 kr/månad
Tabell över löner för tandsköterskor, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 24 200 kr/månad - 24 300 kr/månad
25:e percentilen 26 500 kr/månad 24 500 kr/månad 26 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 29 600 kr/månad 26 000 kr/månad 29 700 kr/månad
75:e percentilen 32 200 kr/månad 31 300 kr/månad 32 200 kr/månad
90:e percentilen 35 000 kr/månad 33 300 kr/månad 35 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 24 200 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 35 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.45 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för ortodontitandsköterska

Hur mycket man tjänar som en ortodontitandsköterska kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för tandsköterskor påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som tandsköterskor inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som tandsköterskor inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Tandsköterskor inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Tandsköterskor, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 29 000 kr 26 100 kr 29 100 kr
- Statlig sektor 29 100 kr 27 600 kr 29 200 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 30 100 kr - 30 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Tandsköterskor beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 31 500 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 27 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Tandsköterskor inom olika regioner

Tabell över medellöner för Tandsköterskor, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 31 500 kr - 31 500 kr
Västsverige 30 200 kr - 30 200 kr
Småland med öarna 30 000 kr - 30 100 kr
Östra mellansverige 29 700 kr - 29 800 kr
Övre norrland 29 200 kr - 29 200 kr
Norra mellansverige 29 100 kr - 29 100 kr
Mellersta norrland 28 600 kr - 28 700 kr
Sydsverige 27 300 kr - 27 400 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som tandsköterskor tjänar kvinnorna i regel mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 107% av männens lön.

Löneutveckling för tandsköterskor

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för tandsköterskor ökat med 2 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Tandsköterskor mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Tandsköterskor, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 29 700 kr (1%) 27 800 kr (7%) 29 800 kr (2%)
2021 29 300 kr (4%) 26 100 kr (-) 29 300 kr (3%)
2020 28 300 kr (1%) - (-) 28 400 kr (1%)
2019 28 000 kr (2%) - (-) 28 000 kr (1%)
2018 27 500 kr (3%) - (-) 27 600 kr (3%)
2017 26 800 kr (-) - (-) 26 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som ortodontitandsköterska

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som tandsköterskor är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 56% av dom som jobbar som tandsköterskor har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen tandsköterskor

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med tandsköterskor, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 4 842 80 4 762
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 468 7 2 461
Gymnasial utbildning, 3 år 1 781 30 1 751
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 815 54 761
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 125 7 118
Uppgift om utbildningsnivå saknas 37 5 32
Forskarutbildning 15 4 11
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 9 4 5

Yrken som liknar ortodontitandsköterska

Om du är intresserad av vad en ortodontitandsköterska tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.