Hur mycket tjänar en pensionärskonsulent?

På denna sida kan du se hur mycket en pensionärskonsulent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som pensionärskonsulent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en pensionärskonsulent?”

Lönestatistik för de som jobbar som pensionärskonsulent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln pensionärskonsulent ingår i gruppen Fritidsledare m.fl. där ytterligare 23 yrkestitlar ingår.

Planerar, organiserar och leder fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre på fritidsgårdar, föreningar, organisationer, företag, inom äldre­omsorg eller församlingar.

Medellön för pensionärskonsulent

Det finns totalt ungefär 14 200 personer i Sverige som arbetar som fritidsledare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 29 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 102% av männens.

Tabell över medellöner för fritidsledare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
29 600 kr 29 300 kr 29 800 kr

Lönespridning för pensionärskonsulent

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket pensionärskonsulent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen fritidsledare m.fl..

Lönespridning för Fritidsledare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
23 500 kr/månad
Median
29 200 kr/månad
Högsta 10%
36 000 kr/månad
Tabell över löner för fritidsledare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 23 500 kr/månad 23 800 kr/månad 23 400 kr/månad
25:e percentilen 26 400 kr/månad 26 200 kr/månad 26 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 29 200 kr/månad 28 900 kr/månad 29 400 kr/månad
75:e percentilen 32 300 kr/månad 31 800 kr/månad 32 600 kr/månad
90:e percentilen 36 000 kr/månad 35 000 kr/månad 36 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 23 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 36 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.53 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för pensionärskonsulent

Hur mycket man tjänar som en pensionärskonsulent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för fritidsledare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som fritidsledare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som fritidsledare m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Fritidsledare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Fritidsledare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 29 300 kr 29 300 kr 29 200 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 29 300 kr 29 300 kr 29 200 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 30 100 kr 29 100 kr 30 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Fritidsledare m.fl. beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 30 600 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 27 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Fritidsledare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Fritidsledare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 30 600 kr 30 500 kr 30 700 kr
Sydsverige 30 200 kr 29 800 kr 30 500 kr
Övre norrland 30 200 kr 30 100 kr 30 200 kr
Västsverige 29 900 kr 29 900 kr 29 900 kr
Mellersta norrland 29 000 kr 28 100 kr 29 700 kr
Östra mellansverige 29 000 kr 28 100 kr 29 600 kr
Norra mellansverige 28 300 kr 26 500 kr 30 000 kr
Småland med öarna 27 900 kr 29 800 kr 27 000 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som fritidsledare m.fl. tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 102% av männens lön.

Löneutveckling för fritidsledare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för fritidsledare m.fl. ökat med 3 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Fritidsledare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Fritidsledare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 29 600 kr (2%) 29 300 kr (3%) 29 800 kr (2%)
2021 28 900 kr (2%) 28 500 kr (1%) 29 200 kr (3%)
2020 28 300 kr (2%) 28 100 kr (3%) 28 400 kr (1%)
2019 27 700 kr (3%) 27 200 kr (3%) 28 000 kr (3%)
2018 27 000 kr (2%) 26 500 kr (2%) 27 300 kr (2%)
2017 26 400 kr (-) 26 100 kr (-) 26 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som pensionärskonsulent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som fritidsledare m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 48% av dom som jobbar som fritidsledare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen fritidsledare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med fritidsledare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 4 829 2 115 2 714
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 4 783 2 096 2 687
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 458 677 1 781
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 774 795 979
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 1 038 513 525
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 91 45 46
Uppgift om utbildningsnivå saknas 65 37 28
Forskarutbildning 13 7 6

Är du intresserad av att arbeta som pensionärskonsulent? Hitta en utbildning som pensionärskonsulent på antagning.se.

Yrken som liknar pensionärskonsulent

Om du är intresserad av vad en pensionärskonsulent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.