Hur mycket tjänar en personalhandläggare?

På denna sida kan du se hur mycket en personalhandläggare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som personalhandläggare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en personalhandläggare?”

Lönestatistik för de som jobbar som personalhandläggare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln personalhandläggare ingår i gruppen Personal- och hr-specialister där ytterligare 37 yrkestitlar ingår.

Medellön för personalhandläggare

Det finns totalt ungefär 26 200 personer i Sverige som arbetar som personal- och hr-specialister och dessa tjänade i genomsnitt 46 000 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 93% av männens.

Tabell över medellöner för personal- och hr-specialister år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
46 000 kr 48 800 kr 45 300 kr

Lönespridning för personalhandläggare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket personalhandläggare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen personal- och hr-specialister.

Lönespridning för Personal- och hr-specialister - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
43 500 kr/månad
Högsta 10%
62 700 kr/månad
Tabell över löner för personal- och hr-specialister, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 34 000 kr/månad 31 800 kr/månad
25:e percentilen 37 600 kr/månad 38 800 kr/månad 37 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 43 500 kr/månad 45 000 kr/månad 43 000 kr/månad
75:e percentilen 51 000 kr/månad 53 800 kr/månad 50 000 kr/månad
90:e percentilen 62 700 kr/månad 69 700 kr/månad 60 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 62 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.96 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för personalhandläggare

Hur mycket man tjänar som en personalhandläggare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för personal- och hr-specialister påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som personal- och hr-specialister inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som personal- och hr-specialister inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-specialister inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Personal- och hr-specialister, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 42 500 kr 44 000 kr 42 200 kr
- Statlig sektor 43 700 kr 44 900 kr 43 500 kr
- Kommunal sektor 41 400 kr 42 600 kr 41 300 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 47 500 kr 50 000 kr 46 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Personal- och hr-specialister skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 48 800 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 41 100 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-specialister inom olika regioner

Tabell över medellöner för Personal- och hr-specialister, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 48 800 kr 52 400 kr 47 800 kr
Sydsverige 45 100 kr 48 100 kr 44 500 kr
Östra mellansverige 44 300 kr 47 100 kr 43 500 kr
Småland med öarna 44 000 kr 45 100 kr 43 000 kr
Västsverige 43 800 kr 46 200 kr 43 300 kr
Norra mellansverige 42 700 kr 44 500 kr 42 300 kr
Mellersta norrland 41 400 kr - 41 200 kr
Övre norrland 41 100 kr 43 000 kr 40 700 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som personal- och hr-specialister tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 93% av männens lön.

Löneutveckling för personal- och hr-specialister

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för personal- och hr-specialister ökat med 5 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Personal- och hr-specialister mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Personal- och hr-specialister, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 46 000 kr (2%) 48 800 kr (4%) 45 300 kr (2%)
2021 44 900 kr (4%) 46 700 kr (5%) 44 300 kr (3%)
2020 43 300 kr (0%) 44 300 kr (-4%) 43 000 kr (1%)
2019 43 200 kr (4%) 46 100 kr (8%) 42 400 kr (3%)
2018 41 400 kr (1%) 42 500 kr (-3%) 41 000 kr (3%)
2017 40 800 kr (-) 44 000 kr (-) 39 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som personalhandläggare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som personal- och hr-specialister är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 84% av dom som jobbar som personal- och hr-specialister har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen personal- och hr-specialister

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med personal- och hr-specialister, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 15 820 2 738 13 082
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 911 767 2 144
Gymnasial utbildning, 3 år 2 287 536 1 751
Gymnasial utbildning, högst 2 år 982 320 662
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 251 97 154
Uppgift om utbildningsnivå saknas 118 35 83
Forskarutbildning 61 19 42
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 7 6 1

Är du intresserad av att arbeta som personalhandläggare? Hitta en utbildning som personalhandläggare på antagning.se.

Yrken som liknar personalhandläggare

Om du är intresserad av vad en personalhandläggare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.