Hur mycket tjänar en polisaspirant?

På denna sida kan du se hur mycket en polisaspirant tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som polisaspirant i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en polisaspirant?”

Lönestatistik för de som jobbar som polisaspirant

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln polisaspirant ingår i gruppen Poliser där ytterligare 21 yrkestitlar ingår.

Upprätthåller ordningen på allmän plats. Ingriper vid lagöverträdelser samt utreder brott. Etablerar kontakter och inhämtar information från olika källor för att förebygga brott. Övervakar och dirigerar trafik.

Medellön för polisaspirant

Det finns totalt ungefär 17 100 personer i Sverige som arbetar som poliser och dessa tjänade i genomsnitt 38 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 102% av männens.

Tabell över medellöner för poliser år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
38 800 kr 38 500 kr 39 400 kr

Lönespridning för polisaspirant

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket polisaspirant eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen poliser.

Lönespridning för Poliser - Meddellön per månad

Lägsta 10%
30 700 kr/månad
Median
38 700 kr/månad
Högsta 10%
47 800 kr/månad
Tabell över löner för poliser, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 30 700 kr/månad 29 900 kr/månad 32 100 kr/månad
25:e percentilen 34 100 kr/månad 33 500 kr/månad 35 200 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 38 700 kr/månad 38 500 kr/månad 39 100 kr/månad
75:e percentilen 43 500 kr/månad 43 700 kr/månad 43 000 kr/månad
90:e percentilen 47 800 kr/månad 48 300 kr/månad 46 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 30 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 47 800 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.56 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för polisaspirant

Hur mycket man tjänar som en polisaspirant kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för poliser påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som poliser inom offentlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som poliser inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Poliser inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Poliser, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 38 800 kr 38 500 kr 39 400 kr
- Statlig sektor 38 800 kr 38 500 kr 39 400 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Poliser beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 41 300 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 36 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Poliser inom olika regioner

Tabell över medellöner för Poliser, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 41 300 kr 41 000 kr 42 000 kr
Västsverige 38 600 kr 38 300 kr 39 400 kr
Norra mellansverige 37 900 kr 37 800 kr 38 100 kr
Östra mellansverige 37 800 kr 37 800 kr 37 600 kr
Övre norrland 37 600 kr 37 400 kr 38 100 kr
Sydsverige 37 500 kr 37 100 kr 38 400 kr
Småland med öarna 37 500 kr 37 000 kr 38 600 kr
Mellersta norrland 36 900 kr 36 600 kr 37 600 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som poliser tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 102% av männens lön.

Löneutveckling för poliser

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för poliser ökat med 5 400 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 16%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Poliser mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Poliser, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 38 800 kr (4%) 38 500 kr (3%) 39 400 kr (6%)
2021 37 300 kr (1%) 37 300 kr (0%) 37 200 kr (3%)
2020 36 800 kr (5%) 37 200 kr (5%) 36 200 kr (6%)
2019 35 100 kr (-1%) 35 500 kr (-1%) 34 300 kr (0%)
2018 35 400 kr (6%) 36 000 kr (6%) 34 400 kr (6%)
2017 33 400 kr (-) 33 900 kr (-) 32 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som polisaspirant

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som poliser är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 97% av dom som jobbar som poliser har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen poliser

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med poliser, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 14 200 9 150 5 050
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 637 867 770
Gymnasial utbildning, 3 år 389 234 155
Gymnasial utbildning, högst 2 år 48 27 21
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 13 8 5
Forskarutbildning 11 4 7
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som polisaspirant? Hitta en utbildning som polisaspirant på antagning.se.

Yrken som liknar polisaspirant

Om du är intresserad av vad en polisaspirant tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.