Hur mycket tjänar en portföljförvaltare?

På denna sida kan du se hur mycket en portföljförvaltare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som portföljförvaltare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en portföljförvaltare?”

Lönestatistik för de som jobbar som portföljförvaltare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln portföljförvaltare ingår i gruppen Traders och fondförvaltare där ytterligare 5 yrkestitlar ingår.

Förvaltar, köper samt säljer aktier, obligationer och andra värdepapper. Sätter upp finansiella mål och utvecklar strategier för att nå dem. Förvaltar fonder. Övervakar resultat från investeringar, granskar och reviderar investeringsplaner utifrån behov och förändringar på marknaden.

Medellön för portföljförvaltare

Det finns totalt ungefär 2 600 personer i Sverige som arbetar som traders och fondförvaltare och dessa tjänade i genomsnitt 71 500 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för traders och fondförvaltare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
71 500 kr 78 200 kr -

Lönespridning för portföljförvaltare

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket portföljförvaltare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen traders och fondförvaltare är.

Lönespridning för Traders och fondförvaltare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
-
Högsta 10%
123 700 kr/månad
Tabell över löner för traders och fondförvaltare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - 40 000 kr/månad -
25:e percentilen - 49 300 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) - 67 600 kr/månad -
75:e percentilen 84 200 kr/månad 100 300 kr/månad -
90:e percentilen 123 700 kr/månad 134 600 kr/månad 93 500 kr/månad

Löneskillnader för portföljförvaltare

Hur mycket man tjänar som en portföljförvaltare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för traders och fondförvaltare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som traders och fondförvaltare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som traders och fondförvaltare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Traders och fondförvaltare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Traders och fondförvaltare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 61 100 kr 74 600 kr 45 900 kr
- Statlig sektor 61 100 kr 74 600 kr 45 900 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 71 500 kr 78 200 kr -

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som traders och fondförvaltare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som traders och fondförvaltare.

Löneutveckling för traders och fondförvaltare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för traders och fondförvaltare ökat med 8 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Traders och fondförvaltare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Traders och fondförvaltare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 71 500 kr (-) 78 200 kr (-) - (-)
2021 - (-) - (-) 63 400 kr (-1%)
2020 77 100 kr (11%) 80 800 kr (9%) 63 800 kr (14%)
2019 69 200 kr (4%) 74 200 kr (-) 56 200 kr (7%)
2018 66 500 kr (6%) 74 200 kr (6%) 52 700 kr (-1%)
2017 63 000 kr (-) 69 800 kr (-) 53 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som portföljförvaltare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som traders och fondförvaltare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 82% av dom som jobbar som traders och fondförvaltare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen traders och fondförvaltare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med traders och fondförvaltare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 218 903 315
Gymnasial utbildning, 3 år 267 175 92
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 244 168 76
Gymnasial utbildning, högst 2 år 44 25 19
Forskarutbildning 24 20 4
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 23 17 6
Uppgift om utbildningsnivå saknas 13 5 8
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som portföljförvaltare? Hitta en utbildning som portföljförvaltare på antagning.se.

Yrken som liknar portföljförvaltare

Om du är intresserad av vad en portföljförvaltare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.