• Start
 • Alla yrken
 • Hur mycket tjänar en produktionsledare, tillverkningsindustri?

Hur mycket tjänar en produktionsledare, tillverkningsindustri?

På denna sida kan du se hur mycket en produktionsledare, tillverkningsindustri tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som produktionsledare, tillverkningsindustri i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en produktionsledare, tillverkningsindustri?”

Lönestatistik för de som jobbar som produktionsledare, tillverkningsindustri

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln produktionsledare, tillverkningsindustri ingår i gruppen Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik där ytterligare 66 yrkestitlar ingår.

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av fordon, maskiner och annan mekanisk utrustning samt värme-, vatten-, sanitets-, venti­lations- och kylsystem. Utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av fordon, maskiner m.m. Provar och kontrollerar maskiner och andra mekaniska produkter.

 1. Abonnentingenjör, vatten och avlopp
 2. Arméingenjör
 3. Automationsingenjör, maskin
 4. Automationstekniker, maskin
 5. Beredningsingenjör, maskin
 6. Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör
 7. Biogasingenjör
 8. Biogastekniker
 9. CAD-ritare, maskin
 10. Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör
 11. Driftingenjör, reningsverk
 12. Driftingenjör, vattenverk
 13. Driftingenjör, värmeverk
 14. Energiingenjör, högskoleingenjör
 15. Fordonsingenjör
 16. Förpackningstekniker
 17. Hydraulikingenjör
 18. Högskoleingenjör, maskin
 19. Ingenjör, hydraulik
 20. Ingenjör, maskin
 21. Konstruktör, maskin, högskoleingenjör
 22. Konstruktör, VVS
 23. Kontrollingenjör, maskin
 24. Kontrolltekniker, maskin
 25. Kvalitetsingenjör, maskin
 26. Kvalitetstekniker, maskin
 27. Maskiningenjör, högskoleingenjör
 28. Maskinkonstruktör, högskoleingenjör
 29. Metodingenjör, maskin
 30. Montageingenjör, maskin
 31. Mättekniker, styr- o. reglerteknik
 32. Mättekniker, verkstad
 33. Planeringsingenjör, maskin
 34. Planeringstekniker, maskin
 35. Processingenjör (maskin), högskoleingenjör
 36. Produktberedare, maskin
 37. Produktionsberedare, maskin
 38. Produktionsingenjör, maskin
 39. Produktionsledare, tillverkningsindustri
 40. Produktionsplanerare, maskin
 41. Produktionstekniker, maskin
 42. Produkttekniker, mejeri
 43. Projektledare, värme, vatten och sanitet
 44. Provningsingenjör, maskin
 45. Rationaliseringstekniker, maskin
 46. Ritare, maskin
 47. Satellitoperatör
 48. Serviceingenjör, maskin
 49. Skeppsingenjör
 50. Stationstekniker, kärnkraftverk
 51. Supportingenjör, fordon
 52. Svetstekniker
 53. Tidsstudieingenjör, maskin
 54. Tillförlitlighetsingenjör, maskin
 55. Underhållschef, maskin
 56. Utvecklingstekniker, maskin
 57. Varvsingenjör
 58. Ventilationsingenjör
 59. Ventilationstekniker, ingenjör
 60. Verkstadsingenjör
 61. Verkstadskontrollant
 62. Verkstadsplanerare
 63. Verktygskonstruktör
 64. VVS-ingenjör
 65. VVS-ritare
 66. Värmetekniker
 67. Värmeverksingenjör

Medellön för produktionsledare, tillverkningsindustri

Det finns totalt ungefär 23 000 personer i Sverige som arbetar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik och dessa tjänade i genomsnitt 41 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
41 500 kr 41 700 kr 40 600 kr

Lönespridning för produktionsledare, tillverkningsindustri

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket produktionsledare, tillverkningsindustri eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ingenjörer och tekniker inom maskinteknik.

Lönespridning för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
39 900 kr/månad
Högsta 10%
53 400 kr/månad
Tabell över löner för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 32 200 kr/månad 31 800 kr/månad
25:e percentilen 35 300 kr/månad 35 300 kr/månad 35 300 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 39 900 kr/månad 40 000 kr/månad 39 300 kr/månad
75:e percentilen 46 200 kr/månad 46 400 kr/månad 45 000 kr/månad
90:e percentilen 53 400 kr/månad 53 700 kr/månad 50 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 53 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.67 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för produktionsledare, tillverkningsindustri

Hur mycket man tjänar som en produktionsledare, tillverkningsindustri kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 43 200 kr 43 700 kr 42 000 kr
- Statlig sektor 39 900 kr 40 100 kr 39 000 kr
- Kommunal sektor 43 600 kr 44 300 kr 42 200 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 41 300 kr 41 500 kr 40 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Östra mellansverige där man i genomsnitt tjänar 44 500 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 38 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Östra mellansverige 44 500 kr 45 200 kr 40 100 kr
Mellersta norrland 43 300 kr 43 700 kr -
Sydsverige 43 000 kr 43 500 kr 40 400 kr
Stockholm 42 500 kr 42 700 kr 41 800 kr
Norra mellansverige 41 500 kr 41 700 kr 40 500 kr
Övre norrland 40 200 kr 40 200 kr 39 800 kr
Västsverige 40 100 kr 39 900 kr 41 400 kr
Småland med öarna 38 400 kr 38 600 kr 36 800 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik ökat med 4 400 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 41 500 kr (1%) 41 700 kr (1%) 40 600 kr (2%)
2021 41 000 kr (0%) 41 200 kr (-) 39 800 kr (2%)
2020 40 800 kr (3%) 41 200 kr (4%) 38 900 kr (0%)
2019 39 500 kr (3%) 39 600 kr (1%) 39 000 kr (13%)
2018 38 400 kr (4%) 39 300 kr (4%) 34 500 kr (2%)
2017 37 100 kr (-) 37 800 kr (-) 33 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som produktionsledare, tillverkningsindustri

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 58% av dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom maskinteknik har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 6 259 4 174 2 085
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 014 4 329 685
Gymnasial utbildning, 3 år 3 987 3 628 359
Gymnasial utbildning, högst 2 år 3 448 3 305 143
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 808 762 46
Forskarutbildning 157 92 65
Uppgift om utbildningsnivå saknas 129 102 27
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 14 13 1

Är du intresserad av att arbeta som produktionsledare, tillverkningsindustri? Hitta en utbildning som produktionsledare, tillverkningsindustri på antagning.se.

Yrken som liknar produktionsledare, tillverkningsindustri

Om du är intresserad av vad en produktionsledare, tillverkningsindustri tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.