• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en redovisningsansvarig, övrig?

Hur mycket tjänar en redovisningsansvarig, övrig?

På denna sida kan du se hur mycket en redovisningsansvarig, övrig tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som redovisningsansvarig, övrig i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en redovisningsansvarig, övrig?”

Lönestatistik för de som jobbar som redovisningsansvarig, övrig

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln redovisningsansvarig, övrig ingår i gruppen Redovisningsekonomer där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Sammanställer, rapporterar, utvärderar och redovisar företags eller myndigheters ekonomiska resultat. Sammanställer budgetunderlag. Bistår revisor med att granska företags och myndigheters redovisning och förvaltning.

Medellön för redovisningsansvarig, övrig

Det finns totalt ungefär 27 000 personer i Sverige som arbetar som redovisningsekonomer och dessa tjänade i genomsnitt 41 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 96% av männens.

Tabell över medellöner för redovisningsekonomer år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
41 200 kr 42 400 kr 40 900 kr

Lönespridning för redovisningsansvarig, övrig

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket redovisningsansvarig, övrig eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen redovisningsekonomer.

Lönespridning för Redovisningsekonomer - Meddellön per månad

Lägsta 10%
30 600 kr/månad
Median
39 700 kr/månad
Högsta 10%
52 300 kr/månad
Tabell över löner för redovisningsekonomer, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 30 600 kr/månad 29 000 kr/månad 31 000 kr/månad
25:e percentilen 34 500 kr/månad 34 000 kr/månad 34 700 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 39 700 kr/månad 40 200 kr/månad 39 500 kr/månad
75:e percentilen 45 200 kr/månad 46 200 kr/månad 45 000 kr/månad
90:e percentilen 52 300 kr/månad 57 000 kr/månad 51 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 30 600 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 52 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.71 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för redovisningsansvarig, övrig

Hur mycket man tjänar som en redovisningsansvarig, övrig kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för redovisningsekonomer påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som redovisningsekonomer inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som redovisningsekonomer inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Redovisningsekonomer inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Redovisningsekonomer, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 33 400 kr 33 300 kr 33 400 kr
- Statlig sektor 33 400 kr 33 300 kr 33 400 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 41 400 kr 42 600 kr 41 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Redovisningsekonomer skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 44 300 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 35 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Redovisningsekonomer inom olika regioner

Tabell över medellöner för Redovisningsekonomer, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 44 300 kr 45 000 kr 44 100 kr
Östra mellansverige 40 500 kr 41 800 kr 40 100 kr
Småland med öarna 40 300 kr 39 800 kr 40 400 kr
Västsverige 40 300 kr 42 700 kr 39 700 kr
Sydsverige 39 500 kr 37 500 kr 40 000 kr
Övre norrland 38 200 kr - 38 400 kr
Norra mellansverige 37 100 kr 38 900 kr 36 700 kr
Mellersta norrland 35 500 kr - 35 300 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som redovisningsekonomer tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 96% av männens lön.

Löneutveckling för redovisningsekonomer

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för redovisningsekonomer ökat med 5 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 16%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Redovisningsekonomer mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Redovisningsekonomer, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 41 200 kr (3%) 42 400 kr (0%) 40 900 kr (4%)
2021 39 900 kr (2%) 42 500 kr (7%) 39 300 kr (2%)
2020 39 000 kr (4%) 39 900 kr (3%) 38 700 kr (5%)
2019 37 500 kr (2%) 38 900 kr (2%) 37 000 kr (1%)
2018 36 900 kr (4%) 38 300 kr (4%) 36 500 kr (4%)
2017 35 400 kr (-) 36 700 kr (-) 35 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som redovisningsansvarig, övrig

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som redovisningsekonomer är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 69% av dom som jobbar som redovisningsekonomer har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen redovisningsekonomer

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med redovisningsekonomer, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 11 395 3 154 8 241
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 6 365 1 314 5 051
Gymnasial utbildning, 3 år 5 717 886 4 831
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 028 276 1 752
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 404 96 308
Uppgift om utbildningsnivå saknas 60 24 36
Forskarutbildning 25 7 18
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 7 3 4

Är du intresserad av att arbeta som redovisningsansvarig, övrig? Hitta en utbildning som redovisningsansvarig, övrig på antagning.se.

Yrken som liknar redovisningsansvarig, övrig

Om du är intresserad av vad en redovisningsansvarig, övrig tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.