Hur mycket tjänar en regionråd?

På denna sida kan du se hur mycket en regionråd tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som regionråd i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en regionråd?”

Lönestatistik för de som jobbar som regionråd

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln regionråd ingår i gruppen Politiker där ytterligare 14 yrkestitlar ingår.

Fattar beslut, leder och påverkar verksamhet i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå. Utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Medellön för regionråd

Vi saknar tyvärr data för vad medellönen för personer som jobbade som politiker var år 2022.

Lönespridning för regionråd

Vi känner tyvärr inte till hur lönespridningen ser ut.

Löneskillnader för regionråd

Hur mycket man tjänar som en regionråd kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för politiker påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som politiker inom offentlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som politiker inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Politiker inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Politiker, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 107 600 kr 105 500 kr 110 100 kr
- Statlig sektor 107 600 kr 105 500 kr 110 100 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som politiker.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som politiker.

Löneutveckling för politiker

Vi saknar tyvärr data om löneutveckling för politiker.

Utbildningsnivå bland de som jobbar som regionråd

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som politiker är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 77% av dom som jobbar som politiker har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen politiker

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med politiker, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 210 98 112
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 90 55 35
Gymnasial utbildning, 3 år 49 29 20
Gymnasial utbildning, högst 2 år 28 20 8
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 14 9 5
Forskarutbildning 11 6 5
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 2 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som regionråd? Hitta en utbildning som regionråd på antagning.se.

Yrken som liknar regionråd

Om du är intresserad av vad en regionråd tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.