Hur mycket tjänar en reseproducent?

På denna sida kan du se hur mycket en reseproducent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som reseproducent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en reseproducent?”

Lönestatistik för de som jobbar som reseproducent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln reseproducent ingår i gruppen Evenemangs- och reseproducenter m.fl. där ytterligare 12 yrkestitlar ingår.

Producerar och organiserar turist-, affärs-, grupp- och konferensresor. Arrangerar och samordnar konferenser, evenemang, tillställningar, fester och seminarier. Undersöker resmål. Förhandlar om pris och andra villkor samt skriver avtal. Sammanställer resekataloger, tidtabeller och broschyrer.

Medellön för reseproducent

Personer som jobbade som evenemangs- och reseproducenter m.fl. tjänade i genomsnitt 33 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 114% av männens.

Tabell över medellöner för evenemangs- och reseproducenter m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
33 400 kr 31 100 kr 35 300 kr

Lönespridning för reseproducent

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket reseproducent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen evenemangs- och reseproducenter m.fl. är.

Lönespridning för Evenemangs- och reseproducenter m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
32 000 kr/månad
Högsta 10%
45 800 kr/månad
Tabell över löner för evenemangs- och reseproducenter m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen - 22 600 kr/månad 28 100 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 000 kr/månad - 35 000 kr/månad
75:e percentilen 38 800 kr/månad - 40 000 kr/månad
90:e percentilen 45 800 kr/månad 47 000 kr/månad 45 000 kr/månad

Löneskillnader för reseproducent

Hur mycket man tjänar som en reseproducent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för evenemangs- och reseproducenter m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som evenemangs- och reseproducenter m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Evenemangs- och reseproducenter m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Evenemangs- och reseproducenter m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 33 400 kr 31 100 kr 35 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som evenemangs- och reseproducenter m.fl..

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som evenemangs- och reseproducenter m.fl. tjänar kvinnorna i regel mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 114% av männens lön.

Löneutveckling för evenemangs- och reseproducenter m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för evenemangs- och reseproducenter m.fl. ökat med 2 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Evenemangs- och reseproducenter m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Evenemangs- och reseproducenter m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 33 400 kr (-5%) 31 100 kr (-13%) 35 300 kr (3%)
2021 35 000 kr (1%) 35 800 kr (-5%) 34 300 kr (4%)
2020 34 800 kr (5%) 37 700 kr (8%) 33 100 kr (3%)
2019 33 300 kr (-1%) 35 000 kr (-6%) 32 100 kr (3%)
2018 33 600 kr (10%) 37 400 kr (12%) 31 300 kr (10%)
2017 30 600 kr (-) 33 500 kr (-) 28 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som reseproducent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som evenemangs- och reseproducenter m.fl. är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 61% av dom som jobbar som evenemangs- och reseproducenter m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen evenemangs- och reseproducenter m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med evenemangs- och reseproducenter m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 789 236 553
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 667 182 485
Gymnasial utbildning, 3 år 648 282 366
Gymnasial utbildning, högst 2 år 205 126 79
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 92 64 28
Uppgift om utbildningsnivå saknas 15 8 7
Forskarutbildning 8 4 4
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 3 2 1

Är du intresserad av att arbeta som reseproducent? Hitta en utbildning som reseproducent på antagning.se.

Yrken som liknar reseproducent

Om du är intresserad av vad en reseproducent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.