• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en resursassistent, förskola?

Hur mycket tjänar en resursassistent, förskola?

På denna sida kan du se hur mycket en resursassistent, förskola tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som resursassistent, förskola i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en resursassistent, förskola?”

Lönestatistik för de som jobbar som resursassistent, förskola

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln resursassistent, förskola ingår i gruppen Barnskötare där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Sköter och aktiverar barn vid förskola, familjedaghem, förskoleklass och fritidshem.

Medellön för resursassistent, förskola

Det finns totalt ungefär 87 000 personer i Sverige som arbetar som barnskötare och dessa tjänade i genomsnitt 25 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 102% av männens.

Tabell över medellöner för barnskötare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
25 800 kr 25 300 kr 25 800 kr

Lönespridning för resursassistent, förskola

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket resursassistent, förskola eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen barnskötare.

Lönespridning för Barnskötare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
21 500 kr/månad
Median
25 500 kr/månad
Högsta 10%
30 100 kr/månad
Tabell över löner för barnskötare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 21 500 kr/månad 20 800 kr/månad 21 500 kr/månad
25:e percentilen 23 200 kr/månad 22 400 kr/månad 23 300 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 25 500 kr/månad 24 500 kr/månad 25 500 kr/månad
75:e percentilen 28 100 kr/månad 27 400 kr/månad 28 100 kr/månad
90:e percentilen 30 100 kr/månad 30 000 kr/månad 30 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 21 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 30 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.4 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för resursassistent, förskola

Hur mycket man tjänar som en resursassistent, förskola kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för barnskötare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som barnskötare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som barnskötare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Barnskötare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Barnskötare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 25 800 kr 24 900 kr 25 900 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 25 800 kr 24 900 kr 25 900 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 25 800 kr 26 300 kr 25 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Barnskötare är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 26 300 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 24 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Barnskötare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Barnskötare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 26 300 kr 24 800 kr 26 300 kr
Sydsverige 26 100 kr 27 100 kr 26 000 kr
Stockholm 26 000 kr 25 700 kr 26 000 kr
Småland med öarna 25 800 kr 25 600 kr 25 900 kr
Övre norrland 25 700 kr 24 400 kr 25 900 kr
Norra mellansverige 25 300 kr 24 400 kr 25 300 kr
Östra mellansverige 25 200 kr 24 200 kr 25 200 kr
Mellersta norrland 24 800 kr 23 700 kr 24 900 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som barnskötare tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 102% av männens lön.

Löneutveckling för barnskötare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för barnskötare ökat med 2 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Barnskötare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Barnskötare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 25 800 kr (2%) 25 300 kr (4%) 25 800 kr (2%)
2021 25 300 kr (2%) 24 400 kr (2%) 25 400 kr (3%)
2020 24 700 kr (2%) 23 900 kr (0%) 24 700 kr (1%)
2019 24 300 kr (3%) 24 000 kr (6%) 24 400 kr (3%)
2018 23 600 kr (2%) 22 600 kr (2%) 23 700 kr (2%)
2017 23 100 kr (-) 22 100 kr (-) 23 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som resursassistent, förskola

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som barnskötare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 23% av dom som jobbar som barnskötare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen barnskötare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med barnskötare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 40 932 4 460 36 472
Gymnasial utbildning, högst 2 år 20 878 1 150 19 728
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 11 979 1 288 10 691
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 8 525 674 7 851
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 5 204 655 4 549
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 597 126 1 471
Uppgift om utbildningsnivå saknas 320 35 285
Forskarutbildning 48 3 45

Yrken som liknar resursassistent, förskola

Om du är intresserad av vad en resursassistent, förskola tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.