• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en riskingenjör, försäkring?

Hur mycket tjänar en riskingenjör, försäkring?

På denna sida kan du se hur mycket en riskingenjör, försäkring tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som riskingenjör, försäkring i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en riskingenjör, försäkring?”

Lönestatistik för de som jobbar som riskingenjör, försäkring

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln riskingenjör, försäkring ingår i gruppen Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare där ytterligare 20 yrkestitlar ingår.

Marknadsför och säljer försäkringar samt analyserar och ger råd om försäkringsbehov. Utreder risker för att kunna kontrollera och fastställa premier och försäkringsvillkor. Köper och säljer delar av försäkringar till andra för­säkringsbolag.

Medellön för riskingenjör, försäkring

Det finns totalt ungefär 10 900 personer i Sverige som arbetar som försäkringssäljare och försäkringsrådgivare och dessa tjänade i genomsnitt 47 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 83% av männens.

Tabell över medellöner för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
47 400 kr 51 800 kr 42 800 kr

Lönespridning för riskingenjör, försäkring

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket riskingenjör, försäkring eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen försäkringssäljare och försäkringsrådgivare.

Lönespridning för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
28 700 kr/månad
Median
42 900 kr/månad
Högsta 10%
71 400 kr/månad
Tabell över löner för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 28 700 kr/månad 29 500 kr/månad 28 200 kr/månad
25:e percentilen 32 700 kr/månad 35 600 kr/månad 31 400 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 42 900 kr/månad 47 400 kr/månad 38 100 kr/månad
75:e percentilen 57 700 kr/månad 62 200 kr/månad 50 300 kr/månad
90:e percentilen 71 400 kr/månad 77 700 kr/månad 63 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 28 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 71 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.49 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för riskingenjör, försäkring

Hur mycket man tjänar som en riskingenjör, försäkring kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som försäkringssäljare och försäkringsrådgivare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 47 400 kr 51 800 kr 42 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 54 800 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 34 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 54 800 kr 60 600 kr 49 400 kr
Övre norrland 47 300 kr - -
Sydsverige 45 400 kr 48 400 kr 40 300 kr
Småland med öarna 45 100 kr 50 300 kr 39 200 kr
Västsverige 44 000 kr 47 800 kr 40 300 kr
Östra mellansverige 43 700 kr 50 000 kr 38 100 kr
Mellersta norrland 34 400 kr 36 400 kr 32 800 kr
Norra mellansverige - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som försäkringssäljare och försäkringsrådgivare tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 83% av männens lön.

Löneutveckling för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för försäkringssäljare och försäkringsrådgivare ökat med 2 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 5%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 47 400 kr (-) 51 800 kr (-1%) 42 800 kr (1%)
2021 47 400 kr (3%) 52 500 kr (4%) 42 400 kr (2%)
2020 46 100 kr (0%) 50 700 kr (0%) 41 400 kr (0%)
2019 46 200 kr (0%) 50 800 kr (-2%) 41 300 kr (1%)
2018 46 400 kr (3%) 51 700 kr (2%) 40 700 kr (4%)
2017 45 100 kr (-) 50 700 kr (-) 39 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som riskingenjör, försäkring

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som försäkringssäljare och försäkringsrådgivare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 48% av dom som jobbar som försäkringssäljare och försäkringsrådgivare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen försäkringssäljare och försäkringsrådgivare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 4 271 2 056 2 215
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 923 1 533 1 390
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 449 1 229 1 220
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 188 581 607
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 345 164 181
Forskarutbildning 27 16 11
Uppgift om utbildningsnivå saknas 19 9 10
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0

Är du intresserad av att arbeta som riskingenjör, försäkring? Hitta en utbildning som riskingenjör, försäkring på antagning.se.

Yrken som liknar riskingenjör, försäkring

Om du är intresserad av vad en riskingenjör, försäkring tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.