Hur mycket tjänar en sekreterare, advokat-?

På denna sida kan du se hur mycket en sekreterare, advokat- tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som sekreterare, advokat- i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en sekreterare, advokat-?”

Lönestatistik för de som jobbar som sekreterare, advokat-

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln sekreterare, advokat- ingår i gruppen Domstols- och juristsekreterare m.fl. där ytterligare 19 yrkestitlar ingår.

Utför assisterande juridiskt arbete. Förbereder, granskar och bearbetar juridiska handlingar. Kallar parter till förhandlingar. Skickar förelägganden. Protokollför rättegångar och förhandlingar. Upprättar förteckningar över dödsbons tillgångar och skulder samt bistår vid arvskifte.

Medellön för sekreterare, advokat-

Det finns totalt ungefär 2 400 personer i Sverige som arbetar som domstols- och juristsekreterare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 34 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för domstols- och juristsekreterare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
34 200 kr 37 500 kr 33 700 kr

Lönespridning för sekreterare, advokat-

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket sekreterare, advokat- eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen domstols- och juristsekreterare m.fl..

Lönespridning för Domstols- och juristsekreterare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 800 kr/månad
Median
31 600 kr/månad
Högsta 10%
44 600 kr/månad
Tabell över löner för domstols- och juristsekreterare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 800 kr/månad 28 100 kr/månad 27 700 kr/månad
25:e percentilen 29 500 kr/månad 30 200 kr/månad 29 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 31 600 kr/månad 34 300 kr/månad 31 300 kr/månad
75:e percentilen 37 600 kr/månad 43 500 kr/månad 37 100 kr/månad
90:e percentilen 44 600 kr/månad 53 000 kr/månad 43 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 800 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 44 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.6 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för sekreterare, advokat-

Hur mycket man tjänar som en sekreterare, advokat- kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för domstols- och juristsekreterare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som domstols- och juristsekreterare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som domstols- och juristsekreterare m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Domstols- och juristsekreterare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Domstols- och juristsekreterare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 33 400 kr 35 900 kr 33 000 kr
- Statlig sektor 33 400 kr 35 900 kr 33 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 35 600 kr - 34 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Domstols- och juristsekreterare m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 36 900 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 30 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Domstols- och juristsekreterare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Domstols- och juristsekreterare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 36 900 kr 39 100 kr 36 300 kr
Sydsverige 33 900 kr - 34 000 kr
Västsverige 33 900 kr - 33 200 kr
Östra mellansverige 30 700 kr - 30 300 kr
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Norra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som domstols- och juristsekreterare m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för domstols- och juristsekreterare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för domstols- och juristsekreterare m.fl. ökat med 4 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Domstols- och juristsekreterare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Domstols- och juristsekreterare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 34 200 kr (0%) 37 500 kr (2%) 33 700 kr (-1%)
2021 34 300 kr (6%) 36 800 kr (5%) 34 000 kr (6%)
2020 32 500 kr (4%) 35 100 kr (4%) 32 200 kr (4%)
2019 31 200 kr (1%) 33 700 kr (9%) 30 900 kr (1%)
2018 30 800 kr (2%) 30 900 kr (-6%) 30 700 kr (2%)
2017 30 200 kr (-) 32 800 kr (-) 30 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som sekreterare, advokat-

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som domstols- och juristsekreterare m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 65% av dom som jobbar som domstols- och juristsekreterare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen domstols- och juristsekreterare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med domstols- och juristsekreterare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 067 201 866
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 710 59 651
Gymnasial utbildning, 3 år 654 50 604
Gymnasial utbildning, högst 2 år 249 8 241
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 51 4 47
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 0 2
Uppgift om utbildningsnivå saknas 1 0 1
Forskarutbildning 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som sekreterare, advokat-? Hitta en utbildning som sekreterare, advokat- på antagning.se.

Yrken som liknar sekreterare, advokat-

Om du är intresserad av vad en sekreterare, advokat- tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.