Hur mycket tjänar en sjukgymnastassistent?

På denna sida kan du se hur mycket en sjukgymnastassistent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som sjukgymnastassistent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en sjukgymnastassistent?”

Lönestatistik för de som jobbar som sjukgymnastassistent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln sjukgymnastassistent ingår i gruppen Övrig vård- och omsorgspersonal där ytterligare 38 yrkestitlar ingår.

Medellön för sjukgymnastassistent

Det finns totalt ungefär 12 300 personer i Sverige som arbetar som övrig vård- och omsorgspersonal och dessa tjänade i genomsnitt 27 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för övrig vård- och omsorgspersonal år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
27 100 kr 26 800 kr 27 200 kr

Lönespridning för sjukgymnastassistent

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket sjukgymnastassistent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övrig vård- och omsorgspersonal.

Lönespridning för Övrig vård- och omsorgspersonal - Meddellön per månad

Lägsta 10%
22 000 kr/månad
Median
26 600 kr/månad
Högsta 10%
32 600 kr/månad
Tabell över löner för övrig vård- och omsorgspersonal, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 22 000 kr/månad 22 200 kr/månad 22 000 kr/månad
25:e percentilen 24 100 kr/månad 23 900 kr/månad 24 300 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 26 600 kr/månad 26 100 kr/månad 26 800 kr/månad
75:e percentilen 29 600 kr/månad 29 100 kr/månad 29 800 kr/månad
90:e percentilen 32 600 kr/månad 32 300 kr/månad 32 700 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 22 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 32 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.48 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för sjukgymnastassistent

Hur mycket man tjänar som en sjukgymnastassistent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övrig vård- och omsorgspersonal påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övrig vård- och omsorgspersonal inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övrig vård- och omsorgspersonal inom privat sektor.

Meddellön per månad för Övrig vård- och omsorgspersonal inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övrig vård- och omsorgspersonal, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 27 200 kr 26 800 kr 27 300 kr
- Statlig sektor 27 500 kr 27 300 kr 27 700 kr
- Kommunal sektor 27 600 kr 26 900 kr 27 900 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 26 800 kr 26 700 kr 26 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övrig vård- och omsorgspersonal beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 28 100 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 26 200 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övrig vård- och omsorgspersonal inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övrig vård- och omsorgspersonal, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 28 100 kr 27 900 kr 28 200 kr
Mellersta norrland 27 500 kr - 27 800 kr
Stockholm 27 200 kr 26 800 kr 27 400 kr
Småland med öarna 27 200 kr 26 600 kr 27 300 kr
Östra mellansverige 26 700 kr 27 400 kr 26 400 kr
Norra mellansverige 26 500 kr 26 200 kr 26 600 kr
Övre norrland 26 500 kr 26 500 kr 26 600 kr
Sydsverige 26 200 kr 25 700 kr 26 500 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övrig vård- och omsorgspersonal tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 101% av männens lön.

Löneutveckling för övrig vård- och omsorgspersonal

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övrig vård- och omsorgspersonal ökat med 1 600 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 6%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övrig vård- och omsorgspersonal mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övrig vård- och omsorgspersonal, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 27 100 kr (0%) 26 800 kr (1%) 27 200 kr (-)
2021 27 000 kr (2%) 26 600 kr (-) 27 200 kr (2%)
2020 26 600 kr (-) 26 600 kr (0%) 26 700 kr (0%)
2019 26 600 kr (-1%) 26 500 kr (0%) 26 600 kr (-1%)
2018 26 800 kr (5%) 26 400 kr (4%) 27 000 kr (6%)
2017 25 500 kr (-) 25 400 kr (-) 25 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som sjukgymnastassistent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övrig vård- och omsorgspersonal är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 34% av dom som jobbar som övrig vård- och omsorgspersonal har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övrig vård- och omsorgspersonal

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övrig vård- och omsorgspersonal, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 3 534 1 184 2 350
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 428 803 1 625
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 166 738 1 428
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 936 629 1 307
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 1 368 469 899
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 733 241 492
Uppgift om utbildningsnivå saknas 238 118 120
Forskarutbildning 62 24 38

Yrken som liknar sjukgymnastassistent

Om du är intresserad av vad en sjukgymnastassistent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.