Hur mycket tjänar ett sjukvårdsbiträde?

På denna sida kan du se hur mycket ett sjukvårdsbiträde tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som sjukvårdsbiträde i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en sjukvårdsbiträde?”

Lönestatistik för de som jobbar som sjukvårdsbiträde

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln sjukvårdsbiträde ingår i gruppen Vårdbiträden där ytterligare 18 yrkestitlar ingår.

Medellön för sjukvårdsbiträde

Det finns totalt ungefär 78 900 personer i Sverige som arbetar som vårdbiträden och dessa tjänade i genomsnitt 26 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för vårdbiträden år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
26 700 kr 26 700 kr 26 700 kr

Lönespridning för sjukvårdsbiträde

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket sjukvårdsbiträde eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen vårdbiträden.

Lönespridning för Vårdbiträden - Meddellön per månad

Lägsta 10%
22 500 kr/månad
Median
26 300 kr/månad
Högsta 10%
31 400 kr/månad
Tabell över löner för vårdbiträden, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 22 500 kr/månad 22 500 kr/månad 22 400 kr/månad
25:e percentilen 24 200 kr/månad 24 200 kr/månad 24 100 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 26 300 kr/månad 26 200 kr/månad 26 300 kr/månad
75:e percentilen 28 900 kr/månad 28 800 kr/månad 28 900 kr/månad
90:e percentilen 31 400 kr/månad 31 400 kr/månad 31 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 22 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 31 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.4 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för sjukvårdsbiträde

Hur mycket man tjänar som ett sjukvårdsbiträde kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för vårdbiträden påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som vårdbiträden inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som vårdbiträden inom privat sektor.

Meddellön per månad för Vårdbiträden inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Vårdbiträden, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 26 800 kr 26 700 kr 26 900 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 26 800 kr 26 700 kr 26 900 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 26 300 kr 26 600 kr 26 100 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Vårdbiträden är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 27 400 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 25 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Vårdbiträden inom olika regioner

Tabell över medellöner för Vårdbiträden, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 27 400 kr 27 600 kr 27 300 kr
Stockholm 27 200 kr 27 500 kr 27 100 kr
Småland med öarna 26 600 kr 26 500 kr 26 700 kr
Sydsverige 26 600 kr 26 400 kr 26 600 kr
Norra mellansverige 26 600 kr 26 300 kr 26 800 kr
Övre norrland 26 300 kr 26 000 kr 26 600 kr
Östra mellansverige 26 100 kr 26 300 kr 26 000 kr
Mellersta norrland 25 900 kr 25 600 kr 26 100 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som vårdbiträden tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 100% av männens lön.

Löneutveckling för vårdbiträden

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för vårdbiträden ökat med 1 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 8%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Vårdbiträden mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Vårdbiträden, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 26 700 kr (1%) 26 700 kr (2%) 26 700 kr (1%)
2021 26 400 kr (3%) 26 300 kr (3%) 26 400 kr (3%)
2020 25 700 kr (2%) 25 500 kr (2%) 25 700 kr (1%)
2019 25 300 kr (1%) 25 100 kr (1%) 25 400 kr (1%)
2018 25 000 kr (1%) 24 900 kr (2%) 25 100 kr (1%)
2017 24 800 kr (-) 24 500 kr (-) 24 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som sjukvårdsbiträde

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som vårdbiträden är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 19% av dom som jobbar som vårdbiträden har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen vårdbiträden

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med vårdbiträden, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 25 826 6 137 19 689
Gymnasial utbildning, högst 2 år 17 693 4 561 13 132
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 13 431 3 425 10 006
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 8 717 2 304 6 413
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 191 1 364 3 827
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 4 411 1 461 2 950
Uppgift om utbildningsnivå saknas 3 009 2 019 990
Forskarutbildning 57 26 31

Yrken som liknar sjukvårdsbiträde

Om du är intresserad av vad en sjukvårdsbiträde tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.