Hur mycket tjänar en skeppsmäklare?

På denna sida kan du se hur mycket en skeppsmäklare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som skeppsmäklare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en skeppsmäklare?”

Lönestatistik för de som jobbar som skeppsmäklare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln skeppsmäklare ingår i gruppen Speditörer och transportmäklare där ytterligare 31 yrkestitlar ingår.

Organiserar för kunders räkning godstransporter och förhandlar om fraktavtal. Upprättar handlingar samt tecknar försäkringar. Beräknar utförselavgifter, tull- och införselavgifter, skatter m.m. Förmedlar lastutrymme i fartyg och andra transportmedel. Utreder reklamations- och skadeärenden.

Medellön för skeppsmäklare

Personer som jobbade som speditörer och transportmäklare tjänade i genomsnitt 37 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för speditörer och transportmäklare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
37 100 kr 38 700 kr 35 600 kr

Lönespridning för skeppsmäklare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket skeppsmäklare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen speditörer och transportmäklare.

Lönespridning för Speditörer och transportmäklare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
28 100 kr/månad
Median
35 500 kr/månad
Högsta 10%
47 700 kr/månad
Tabell över löner för speditörer och transportmäklare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 28 100 kr/månad 28 700 kr/månad 27 800 kr/månad
25:e percentilen 31 500 kr/månad 32 400 kr/månad 31 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 35 500 kr/månad 36 500 kr/månad 34 900 kr/månad
75:e percentilen 40 600 kr/månad 42 500 kr/månad 39 300 kr/månad
90:e percentilen 47 700 kr/månad 53 000 kr/månad 42 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 28 100 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 47 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.7 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för skeppsmäklare

Hur mycket man tjänar som en skeppsmäklare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för speditörer och transportmäklare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som speditörer och transportmäklare inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som speditörer och transportmäklare inom privat sektor.

Meddellön per månad för Speditörer och transportmäklare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Speditörer och transportmäklare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 39 200 kr 42 400 kr 37 500 kr
- Statlig sektor 39 200 kr 42 400 kr 37 500 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 37 100 kr 38 700 kr 35 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Speditörer och transportmäklare skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 40 200 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 32 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Speditörer och transportmäklare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Speditörer och transportmäklare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 40 200 kr 41 400 kr 38 700 kr
Västsverige 37 700 kr 39 600 kr 36 000 kr
Sydsverige 37 000 kr 38 500 kr 35 600 kr
Östra mellansverige 34 600 kr 34 700 kr 34 500 kr
Småland med öarna 33 400 kr - 32 400 kr
Norra mellansverige 32 700 kr - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som speditörer och transportmäklare tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för speditörer och transportmäklare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för speditörer och transportmäklare ökat med 5 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 17%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Speditörer och transportmäklare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Speditörer och transportmäklare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 37 100 kr (7%) 38 700 kr (8%) 35 600 kr (7%)
2021 34 700 kr (-1%) 36 000 kr (2%) 33 400 kr (-4%)
2020 35 100 kr (9%) 35 400 kr (8%) 34 700 kr (9%)
2019 32 300 kr (-4%) 32 900 kr (-7%) 31 800 kr (1%)
2018 33 700 kr (7%) 35 200 kr (8%) 31 600 kr (4%)
2017 31 600 kr (-) 32 600 kr (-) 30 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som skeppsmäklare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som speditörer och transportmäklare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 43% av dom som jobbar som speditörer och transportmäklare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen speditörer och transportmäklare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med speditörer och transportmäklare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 697 857 840
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 127 553 574
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 795 409 386
Gymnasial utbildning, högst 2 år 591 359 232
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 226 146 80
Uppgift om utbildningsnivå saknas 32 26 6
Forskarutbildning 3 2 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 2 0

Är du intresserad av att arbeta som skeppsmäklare? Hitta en utbildning som skeppsmäklare på antagning.se.

Yrken som liknar skeppsmäklare

Om du är intresserad av vad en skeppsmäklare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.