Hur mycket tjänar en stensvarvare?

På denna sida kan du se hur mycket en stensvarvare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som stensvarvare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en stensvarvare?”

Lönestatistik för de som jobbar som stensvarvare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln stensvarvare ingår i gruppen Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror där ytterligare 39 yrkestitlar ingår.

Medellön för stensvarvare

Det finns totalt ungefär 3 100 personer i Sverige som arbetar som maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror och dessa tjänade i genomsnitt 33 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
33 800 kr 33 900 kr 32 800 kr

Lönespridning för stensvarvare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket stensvarvare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror.

Lönespridning för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 700 kr/månad
Median
32 500 kr/månad
Högsta 10%
40 400 kr/månad
Tabell över löner för maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 700 kr/månad 28 000 kr/månad 26 400 kr/månad
25:e percentilen 29 800 kr/månad 29 900 kr/månad 28 600 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 500 kr/månad 32 600 kr/månad 31 700 kr/månad
75:e percentilen 36 000 kr/månad 36 200 kr/månad 35 900 kr/månad
90:e percentilen 40 400 kr/månad 40 400 kr/månad 40 900 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 40 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.46 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för stensvarvare

Hur mycket man tjänar som en stensvarvare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 33 800 kr 33 900 kr 32 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 37 600 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 33 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror inom olika regioner

Tabell över medellöner för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 37 600 kr 37 700 kr -
Västsverige 34 900 kr 35 000 kr 34 400 kr
Östra mellansverige 33 100 kr 33 600 kr -
Sydsverige 33 000 kr 33 000 kr -
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror ökat med 5 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 18%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 33 800 kr (4%) 33 900 kr (4%) 32 800 kr (2%)
2021 32 600 kr (4%) 32 700 kr (4%) 32 100 kr (6%)
2020 31 300 kr (-) 31 400 kr (0%) 30 200 kr (-)
2019 31 300 kr (3%) 31 300 kr (2%) - (-)
2018 30 400 kr (6%) 30 600 kr (7%) - (-)
2017 28 600 kr (-) 28 600 kr (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som stensvarvare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 8% av dom som jobbar som maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 299 1 137 162
Gymnasial utbildning, högst 2 år 696 650 46
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 381 365 16
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 156 133 23
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 66 63 3
Uppgift om utbildningsnivå saknas 53 52 1
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 50 48 2
Forskarutbildning 0 0 0

Yrken som liknar stensvarvare

Om du är intresserad av vad en stensvarvare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.