• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en steriliserare, konservering?

Hur mycket tjänar en steriliserare, konservering?

På denna sida kan du se hur mycket en steriliserare, konservering tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som steriliserare, konservering i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en steriliserare, konservering?”

Lönestatistik för de som jobbar som steriliserare, konservering

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln steriliserare, konservering ingår i gruppen Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri där ytterligare 25 yrkestitlar ingår.

Medellön för steriliserare, konservering

Personer som jobbade som maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri tjänade i genomsnitt 28 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 105% av männens.

Tabell över medellöner för maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
28 500 kr 28 200 kr 29 500 kr

Lönespridning för steriliserare, konservering

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket steriliserare, konservering eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri.

Lönespridning för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri - Meddellön per månad

Lägsta 10%
24 300 kr/månad
Median
27 500 kr/månad
Högsta 10%
33 600 kr/månad
Tabell över löner för maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 24 300 kr/månad 23 700 kr/månad 25 800 kr/månad
25:e percentilen - - 26 900 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 27 500 kr/månad - 29 000 kr/månad
75:e percentilen 30 700 kr/månad 30 600 kr/månad 30 900 kr/månad
90:e percentilen 33 600 kr/månad 33 700 kr/månad 33 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 24 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 33 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.38 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för steriliserare, konservering

Hur mycket man tjänar som en steriliserare, konservering kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 28 500 kr 28 200 kr 29 500 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Småland med öarna där man i genomsnitt tjänar 30 600 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 29 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri inom olika regioner

Tabell över medellöner för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Småland med öarna 30 600 kr 30 800 kr 30 300 kr
Östra mellansverige 30 200 kr 30 300 kr 29 900 kr
Västsverige 30 000 kr 30 200 kr 29 300 kr
Sydsverige 29 500 kr 30 000 kr 28 900 kr
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -
Stockholm - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 105% av männens lön.

Löneutveckling för maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri ökat med 2 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 8%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 28 500 kr (3%) 28 200 kr (3%) 29 500 kr (2%)
2021 27 700 kr (6%) 27 400 kr (6%) 28 900 kr (5%)
2020 26 100 kr (-5%) 25 800 kr (-7%) 27 400 kr (1%)
2019 27 400 kr (2%) 27 600 kr (1%) 27 000 kr (3%)
2018 26 900 kr (2%) 27 300 kr (2%) 26 300 kr (2%)
2017 26 400 kr (-) 26 800 kr (-) 25 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som steriliserare, konservering

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 14% av dom som jobbar som maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 346 825 521
Gymnasial utbildning, högst 2 år 978 674 304
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 786 531 255
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 456 286 170
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 366 237 129
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 223 134 89
Uppgift om utbildningsnivå saknas 120 88 32
Forskarutbildning 0 0 0

Yrken som liknar steriliserare, konservering

Om du är intresserad av vad en steriliserare, konservering tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.