• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en undersköterska, äldreomsorg i hemmet?

Hur mycket tjänar en undersköterska, äldreomsorg i hemmet?

På denna sida kan du se hur mycket en undersköterska, äldreomsorg i hemmet tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som undersköterska, äldreomsorg i hemmet i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en undersköterska, äldreomsorg i hemmet?”

Lönestatistik för de som jobbar som undersköterska, äldreomsorg i hemmet

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln undersköterska, äldreomsorg i hemmet ingår i gruppen Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där ytterligare 6 yrkestitlar ingår.

Ger individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende. Utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering t.ex. kvalificerad sårvård och kateterspolning.

Medellön för undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Det finns totalt ungefär 127 800 personer i Sverige som arbetar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende och dessa tjänade i genomsnitt 30 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 103% av männens.

Tabell över medellöner för undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
30 700 kr 30 000 kr 30 800 kr

Lönespridning för undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket undersköterska, äldreomsorg i hemmet eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende.

Lönespridning för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende - Meddellön per månad

Lägsta 10%
26 400 kr/månad
Median
30 500 kr/månad
Högsta 10%
35 500 kr/månad
Tabell över löner för undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 26 400 kr/månad 25 900 kr/månad 26 500 kr/månad
25:e percentilen 28 200 kr/månad 27 500 kr/månad 28 400 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 30 500 kr/månad 29 500 kr/månad 30 600 kr/månad
75:e percentilen 33 000 kr/månad 32 100 kr/månad 33 100 kr/månad
90:e percentilen 35 500 kr/månad 34 800 kr/månad 35 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 26 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 35 500 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.34 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Hur mycket man tjänar som en undersköterska, äldreomsorg i hemmet kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende inom privat sektor.

Meddellön per månad för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 31 000 kr 30 200 kr 31 200 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 31 000 kr 30 200 kr 31 200 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 29 200 kr 28 900 kr 29 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 31 500 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 30 200 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende inom olika regioner

Tabell över medellöner för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 31 500 kr 30 600 kr 31 600 kr
Övre norrland 31 300 kr 30 200 kr 31 500 kr
Mellersta norrland 31 000 kr 29 400 kr 31 200 kr
Småland med öarna 30 900 kr 30 100 kr 31 000 kr
Sydsverige 30 600 kr 30 000 kr 30 700 kr
Norra mellansverige 30 600 kr 29 400 kr 30 800 kr
Stockholm 30 300 kr 30 300 kr 30 300 kr
Östra mellansverige 30 200 kr 29 200 kr 30 300 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 103% av männens lön.

Löneutveckling för undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende ökat med 2 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 30 700 kr (1%) 30 000 kr (2%) 30 800 kr (1%)
2021 30 300 kr (3%) 29 500 kr (2%) 30 400 kr (3%)
2020 29 500 kr (2%) 28 800 kr (2%) 29 500 kr (2%)
2019 28 900 kr (2%) 28 300 kr (1%) 28 900 kr (2%)
2018 28 400 kr (2%) 28 100 kr (2%) 28 400 kr (2%)
2017 27 900 kr (-) 27 500 kr (-) 27 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 16% av dom som jobbar som undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 59 998 5 670 54 328
Gymnasial utbildning, högst 2 år 38 993 3 933 35 060
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 12 452 1 676 10 776
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 6 709 1 153 5 556
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 2 865 320 2 545
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 490 98 392
Uppgift om utbildningsnivå saknas 213 75 138
Forskarutbildning 67 20 47

Yrken som liknar undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Om du är intresserad av vad en undersköterska, äldreomsorg i hemmet tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.