• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en utbildningsadministratör?

Hur mycket tjänar en utbildningsadministratör?

På denna sida kan du se hur mycket en utbildningsadministratör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som utbildningsadministratör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en utbildningsadministratör?”

Lönestatistik för de som jobbar som utbildningsadministratör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln utbildningsadministratör ingår i gruppen Övriga handläggare där ytterligare 37 yrkestitlar ingår.

Medellön för utbildningsadministratör

Det finns totalt ungefär 16 800 personer i Sverige som arbetar som övriga handläggare och dessa tjänade i genomsnitt 36 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 93% av männens.

Tabell över medellöner för övriga handläggare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
36 100 kr 38 000 kr 35 300 kr

Lönespridning för utbildningsadministratör

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket utbildningsadministratör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga handläggare.

Lönespridning för Övriga handläggare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
28 000 kr/månad
Median
34 100 kr/månad
Högsta 10%
46 400 kr/månad
Tabell över löner för övriga handläggare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 28 000 kr/månad 27 400 kr/månad 28 000 kr/månad
25:e percentilen 30 700 kr/månad 31 000 kr/månad 30 600 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 34 100 kr/månad 35 400 kr/månad 33 800 kr/månad
75:e percentilen 39 200 kr/månad 43 000 kr/månad 37 700 kr/månad
90:e percentilen 46 400 kr/månad 51 000 kr/månad 44 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 28 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 46 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.66 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för utbildningsadministratör

Hur mycket man tjänar som en utbildningsadministratör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga handläggare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga handläggare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga handläggare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Övriga handläggare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga handläggare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 33 900 kr 34 700 kr 33 600 kr
- Statlig sektor 33 900 kr 34 700 kr 33 600 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 42 900 kr 45 100 kr 41 500 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övriga handläggare skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 39 000 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 31 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övriga handläggare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övriga handläggare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 39 000 kr 40 800 kr 38 200 kr
Västsverige 35 800 kr 37 300 kr 35 100 kr
Sydsverige 35 100 kr 36 600 kr 34 400 kr
Östra mellansverige 34 500 kr 35 500 kr 34 100 kr
Småland med öarna 33 900 kr 36 700 kr 32 800 kr
Övre norrland 33 100 kr 34 900 kr 32 600 kr
Norra mellansverige 33 000 kr 34 700 kr 32 400 kr
Mellersta norrland 31 300 kr 34 100 kr 30 600 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga handläggare tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 93% av männens lön.

Löneutveckling för övriga handläggare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga handläggare ökat med 3 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga handläggare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga handläggare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 36 100 kr (3%) 38 000 kr (2%) 35 300 kr (4%)
2021 34 900 kr (1%) 37 100 kr (-1%) 34 000 kr (2%)
2020 34 600 kr (1%) 37 500 kr (-1%) 33 400 kr (2%)
2019 34 400 kr (2%) 37 900 kr (3%) 32 900 kr (2%)
2018 33 600 kr (2%) 36 800 kr (2%) 32 300 kr (3%)
2017 32 900 kr (-) 36 000 kr (-) 31 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som utbildningsadministratör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga handläggare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 64% av dom som jobbar som övriga handläggare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga handläggare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga handläggare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 904 2 081 5 823
Gymnasial utbildning, 3 år 4 030 1 083 2 947
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 3 556 1 182 2 374
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 065 732 1 333
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 478 212 266
Forskarutbildning 264 86 178
Uppgift om utbildningsnivå saknas 44 20 24
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 14 8 6

Är du intresserad av att arbeta som utbildningsadministratör? Hitta en utbildning som utbildningsadministratör på antagning.se.

Yrken som liknar utbildningsadministratör

Om du är intresserad av vad en utbildningsadministratör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.