• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en utredare, försäkringskassa?

Hur mycket tjänar en utredare, försäkringskassa?

På denna sida kan du se hur mycket en utredare, försäkringskassa tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som utredare, försäkringskassa i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en utredare, försäkringskassa?”

Lönestatistik för de som jobbar som utredare, försäkringskassa

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln utredare, försäkringskassa ingår i gruppen Socialförsäkringshandläggare där ytterligare 30 yrkestitlar ingår.

Medellön för utredare, försäkringskassa

Det finns totalt ungefär 10 100 personer i Sverige som arbetar som socialförsäkringshandläggare och dessa tjänade i genomsnitt 32 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 98% av männens.

Tabell över medellöner för socialförsäkringshandläggare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
32 100 kr 32 700 kr 32 000 kr

Lönespridning för utredare, försäkringskassa

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket utredare, försäkringskassa eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen socialförsäkringshandläggare.

Lönespridning för Socialförsäkringshandläggare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 200 kr/månad
Median
32 000 kr/månad
Högsta 10%
37 300 kr/månad
Tabell över löner för socialförsäkringshandläggare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 200 kr/månad 27 200 kr/månad 27 200 kr/månad
25:e percentilen 29 200 kr/månad 29 400 kr/månad 29 100 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 000 kr/månad 32 000 kr/månad 32 000 kr/månad
75:e percentilen 34 000 kr/månad 34 300 kr/månad 34 000 kr/månad
90:e percentilen 37 300 kr/månad 38 700 kr/månad 37 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 200 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 37 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.37 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för utredare, försäkringskassa

Hur mycket man tjänar som en utredare, försäkringskassa kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för socialförsäkringshandläggare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som socialförsäkringshandläggare inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som socialförsäkringshandläggare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Socialförsäkringshandläggare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Socialförsäkringshandläggare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 32 100 kr 32 700 kr 32 000 kr
- Statlig sektor 32 100 kr 32 700 kr 32 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Socialförsäkringshandläggare beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 34 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 30 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Socialförsäkringshandläggare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Socialförsäkringshandläggare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 34 100 kr 35 300 kr 33 900 kr
Västsverige 32 600 kr 33 800 kr 32 200 kr
Östra mellansverige 32 200 kr 32 600 kr 32 100 kr
Sydsverige 32 000 kr 32 800 kr 31 800 kr
Norra mellansverige 31 600 kr 31 100 kr 31 700 kr
Övre norrland 31 300 kr 31 400 kr 31 300 kr
Småland med öarna 31 200 kr 31 600 kr 31 000 kr
Mellersta norrland 30 800 kr 30 800 kr 30 800 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som socialförsäkringshandläggare tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 98% av männens lön.

Löneutveckling för socialförsäkringshandläggare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för socialförsäkringshandläggare ökat med 2 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Socialförsäkringshandläggare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Socialförsäkringshandläggare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 32 100 kr (1%) 32 700 kr (1%) 32 000 kr (2%)
2021 31 700 kr (3%) 32 300 kr (3%) 31 500 kr (3%)
2020 30 900 kr (2%) 31 300 kr (2%) 30 700 kr (2%)
2019 30 300 kr (1%) 30 600 kr (1%) 30 200 kr (2%)
2018 29 900 kr (2%) 30 400 kr (0%) 29 700 kr (2%)
2017 29 300 kr (-) 30 300 kr (-) 29 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som utredare, försäkringskassa

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som socialförsäkringshandläggare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 73% av dom som jobbar som socialförsäkringshandläggare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen socialförsäkringshandläggare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med socialförsäkringshandläggare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 241 1 357 5 884
Gymnasial utbildning, 3 år 2 308 416 1 892
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 205 481 1 724
Gymnasial utbildning, högst 2 år 954 135 819
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 149 22 127
Forskarutbildning 13 6 7
Uppgift om utbildningsnivå saknas 6 0 6
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som utredare, försäkringskassa? Hitta en utbildning som utredare, försäkringskassa på antagning.se.

Yrken som liknar utredare, försäkringskassa

Om du är intresserad av vad en utredare, försäkringskassa tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.