• Start
 • Alla yrken
 • Hur mycket tjänar en utredningssekreterare, intresseorganisation?

Hur mycket tjänar en utredningssekreterare, intresseorganisation?

På denna sida kan du se hur mycket en utredningssekreterare, intresseorganisation tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som utredningssekreterare, intresseorganisation i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en utredningssekreterare, intresseorganisation?”

Lönestatistik för de som jobbar som utredningssekreterare, intresseorganisation

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln utredningssekreterare, intresseorganisation ingår i gruppen Planerare och utredare m.fl. där ytterligare 111 yrkestitlar ingår.

Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt utövar tillsyn.

 1. Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation
 2. Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning
 3. Akademisekreterare
 4. Ambassadsekreterare
 5. Antagningshandläggare
 6. Antagningssekreterare, utbildning
 7. Arbetsmarknadshandläggare
 8. Arbetsmarknadssamordnare
 9. Arbetsmarknadssekreterare
 10. Arkivutredare, fastighetsrättslig
 11. Asylhandläggare
 12. Attaché
 13. Bankinspektör
 14. Biståndshandläggare, SIDA
 15. Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd
 16. Brottsutredare, polisen
 17. Byggnadsråd
 18. Byrådirektör, ospec
 19. Byråingenjör
 20. Byråinspektör
 21. Civil brottsutredare, polisen
 22. Dataskyddsombud
 23. Departementssekreterare
 24. Dövblindkonsulent
 25. Dövkonsulent
 26. e-hälso strateg
 27. EU-kontrollant, övrig
 28. EU-samordnare
 29. Fackombudsman
 30. Filmcensor
 31. Folkhälsoutvecklare
 32. Fritidsintendent
 33. Fögderisekreterare
 34. Förbundssekreterare
 35. Föreningskonsulent
 36. Förhandlingsombudsman
 37. Förhandlingssekreterare, staten
 38. Handikappkonsulent
 39. Handläggare, migration
 40. Handläggare, utredare, offentlig förvaltning
 41. Hållbarhetsutvecklare
 42. Hälsoinformatiker
 43. Hälsoplanerare
 44. Inspektör, Socialstyrelsen
 45. Jämställdhetsstrateg
 46. Kanslisekreterare, övrig
 47. Klimatanpassningssamordnare
 48. Klimatstrateg
 49. Kommittésekreterare
 50. Kommunhandläggare
 51. Kommunsekreterare
 52. Konsulent, hörselskadade
 53. Konsulent, rörelsehindrade
 54. Konsulent, synskadade
 55. Konsult, relocation service
 56. Konsumentvägledare
 57. Kulturassistent, handläggare/utredare, offentlig förvaltning
 58. Kulturassistent, utredare, handläggare, intresseorg.
 59. Kulturintendent, offentlig förvaltning
 60. Kultursekreterare
 61. Kvalitetskoordinator, forskning
 62. Kvalitetssamordnare, forskning
 63. Landsbygdsutvecklare
 64. Landstingssekreterare
 65. Lantbruksråd
 66. Lobbyist, organisation
 67. Länsbildningskonsulent
 68. Länshälsovårdskonsulent
 69. Migrationshandläggare
 70. Miljöhandläggare (natur), offentlig förvaltning
 71. Miljöstrateg
 72. Naturvårdare, administratör
 73. Näringslivskonsulent
 74. Näringslivskonsult
 75. Näringslivssekreterare
 76. Ombudsman
 77. Omvårdnadsutvecklare
 78. Organisationssekreterare, intresseorganisation
 79. Organisationssekreterare, offentlig förvaltning
 80. Partiombudsman
 81. Planerare, offentlig förvaltning
 82. Planeringssekreterare, kommun, landsting
 83. Planeringssekreterare, kommun, region
 84. Politisk sekreterare
 85. Regionsekreterare
 86. Regulatorisk handläggare
 87. Samhällsplanerare
 88. Sekreterare, politisk
 89. Skattehandläggare, specialistkompetens
 90. Skolsekreterare, handläggare
 91. Stadssekreterare
 92. Statsinspektör
 93. Styrelseledamot, organisation
 94. Styrelseledamot, staten
 95. Synkonsulent
 96. Taxeringsintendent
 97. Trafikplanerare, offentlig förvaltning
 98. Turistintendent
 99. Turistsekreterare
 100. Undervisningsråd
 101. Utredare, företag
 102. Utredare, handläggare, kommun
 103. Utredare, handläggare, landsting
 104. Utredare, handläggare, region
 105. Utredare, handläggare, staten
 106. Utredare, intresseorganisation
 107. Utredare, offentlig förvaltning
 108. Utredningssekreterare, intresseorganisation
 109. Utredningssekreterare, offentlig förvaltning
 110. Vårdutvecklare
 111. Äldre- och handikappsekreterare
 112. Överförmyndare

Medellön för utredningssekreterare, intresseorganisation

Det finns totalt ungefär 60 800 personer i Sverige som arbetar som planerare och utredare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 43 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för planerare och utredare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
43 200 kr 45 500 kr 42 000 kr

Lönespridning för utredningssekreterare, intresseorganisation

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket utredningssekreterare, intresseorganisation eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen planerare och utredare m.fl..

Lönespridning för Planerare och utredare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
31 500 kr/månad
Median
41 300 kr/månad
Högsta 10%
56 000 kr/månad
Tabell över löner för planerare och utredare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 31 500 kr/månad 32 000 kr/månad 31 300 kr/månad
25:e percentilen 35 500 kr/månad 37 000 kr/månad 35 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 41 300 kr/månad 43 700 kr/månad 40 200 kr/månad
75:e percentilen 48 700 kr/månad 51 600 kr/månad 47 200 kr/månad
90:e percentilen 56 000 kr/månad 60 000 kr/månad 54 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 31 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 56 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.78 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för utredningssekreterare, intresseorganisation

Hur mycket man tjänar som en utredningssekreterare, intresseorganisation kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för planerare och utredare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som planerare och utredare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som planerare och utredare m.fl. inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Planerare och utredare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Planerare och utredare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 42 400 kr 44 300 kr 41 600 kr
- Statlig sektor 43 600 kr 45 400 kr 42 600 kr
- Kommunal sektor 39 100 kr 40 400 kr 38 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 000 kr 49 200 kr 43 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Planerare och utredare m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 47 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 39 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Planerare och utredare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Planerare och utredare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 47 100 kr 49 500 kr 45 700 kr
Östra mellansverige 41 400 kr 43 200 kr 40 500 kr
Västsverige 41 400 kr 42 800 kr 40 800 kr
Sydsverige 41 400 kr 44 000 kr 40 000 kr
Norra mellansverige 40 900 kr 43 400 kr 39 300 kr
Övre norrland 39 500 kr 41 600 kr 38 600 kr
Småland med öarna 39 400 kr 41 200 kr 38 600 kr
Mellersta norrland 39 300 kr 41 200 kr 38 400 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som planerare och utredare m.fl. tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för planerare och utredare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för planerare och utredare m.fl. ökat med 5 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Planerare och utredare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Planerare och utredare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 43 200 kr (2%) 45 500 kr (2%) 42 000 kr (2%)
2021 42 400 kr (3%) 44 700 kr (3%) 41 200 kr (3%)
2020 41 100 kr (2%) 43 300 kr (3%) 40 000 kr (2%)
2019 40 100 kr (1%) 42 000 kr (1%) 39 100 kr (1%)
2018 39 600 kr (4%) 41 400 kr (3%) 38 600 kr (4%)
2017 38 100 kr (-) 40 200 kr (-) 37 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som utredningssekreterare, intresseorganisation

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som planerare och utredare m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 83% av dom som jobbar som planerare och utredare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen planerare och utredare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med planerare och utredare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 38 602 11 870 26 732
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 8 757 3 584 5 173
Gymnasial utbildning, 3 år 5 790 2 166 3 624
Gymnasial utbildning, högst 2 år 3 643 1 703 1 940
Forskarutbildning 2 933 1 178 1 755
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 809 418 391
Uppgift om utbildningsnivå saknas 105 40 65
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 71 24 47

Är du intresserad av att arbeta som utredningssekreterare, intresseorganisation? Hitta en utbildning som utredningssekreterare, intresseorganisation på antagning.se.

Yrken som liknar utredningssekreterare, intresseorganisation

Om du är intresserad av vad en utredningssekreterare, intresseorganisation tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.