• Start
 • Alla yrken
 • Hur mycket tjänar en vattengymnastikinstruktör?

Hur mycket tjänar en vattengymnastikinstruktör?

På denna sida kan du se hur mycket en vattengymnastikinstruktör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som vattengymnastikinstruktör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en vattengymnastikinstruktör?”

Lönestatistik för de som jobbar som vattengymnastikinstruktör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln vattengymnastikinstruktör ingår i gruppen Idrottstränare och instruktörer m.fl. där ytterligare 97 yrkestitlar ingår.

Tränar och instruerar professionella idrottsutövare, amatörer och motionärer. Arrangerar, leder eller övervakar tävlingar och olika idrottsevenemang. Sätter poäng, kontrollerar utrustning och tävlingsplatser m.m.

 1. Aerobicsinstruktör
 2. Babysiminstruktör
 3. Badmintontränare
 4. Bandydomare
 5. Barngymnastikledare
 6. Baskettränare
 7. Bordtennistränare
 8. Boxningstränare
 9. Brottningstränare
 10. Coach, idrottsledare
 11. Distriktsinstruktör, idrott
 12. Distriktskonsulent, idrott och sport
 13. Distriktstränare
 14. Domare, idrott
 15. Dopingkontrollant
 16. Dykinstruktör
 17. Elitdomare
 18. Fallskärmsinstruktör
 19. Fitnessinstruktör
 20. Fotbollsdomare
 21. Fotbollsinstruktör
 22. Fotbollsledare
 23. Fotbollstränare
 24. Friidrottstränare
 25. Förbundstränare
 26. Föreningsinstruktör
 27. Galopptränare
 28. Golfinstruktör
 29. Golfinstruktör, friskvård
 30. Golftränare
 31. Golftränare, friskvård
 32. Gymnastikinstruktör, motion
 33. Gymnastikledare, motion
 34. Gymnastiktränare
 35. Handbollsdomare
 36. Hippolog
 37. Hockeydomare
 38. Idrottsdomare
 39. Idrottsinstruktör
 40. Idrottskonsulent
 41. Idrottsledare
 42. Idrottspedagog
 43. Idrottstränare
 44. Idrottstränare, motion
 45. Innebandydomare
 46. Innebandytränare
 47. Instruktör, idrott
 48. Ishockeydomare
 49. Ishockeytränare
 50. Judotränare
 51. Kanottränare
 52. Karateinstruktör
 53. Klubbtränare
 54. Klätterinstruktör
 55. Klätterinstruktör, friskvård
 56. Konståkningstränare
 57. Meditationsledare
 58. Motionsinstruktör
 59. Motionskonsulent
 60. Motionsledare
 61. Personlig tränare, friskvård
 62. Ridinstruktör
 63. Ridlärare
 64. Ridskoleinstruktör
 65. Salsainstruktör
 66. Salsainstruktör, motion
 67. Seglarinstruktör
 68. Simhoppsinstruktör
 69. Siminstruktör
 70. Simlärare, friskvård
 71. Simskollärare, friskvård
 72. Simtränare
 73. Skidinstruktör
 74. Skidlärare, friskvård
 75. Skidtränare
 76. Snowboardinstruktör, friskvård
 77. Snowboardtränare
 78. Spinninginstruktör
 79. Sportchef
 80. Sportledare
 81. Stavgångsinstruktör
 82. Stavgångsledare
 83. Styrkeinstruktör
 84. Tekniskt biträde, travbana
 85. Tennisinstruktör
 86. Tennisinstruktör, motion
 87. Tennistränare
 88. Travfunktionär
 89. Travtränare
 90. Tränare, idrott
 91. Träningsinstruktör
 92. Träningsledare
 93. Ungdomsinstruktör, idrott
 94. Vattenaerobicsinstruktör
 95. Vattengymnastikinstruktör
 96. Vattenpolotränare
 97. Workoutinstruktör
 98. Yoga instruktör

Medellön för vattengymnastikinstruktör

Det finns totalt ungefär 14 300 personer i Sverige som arbetar som idrottstränare och instruktörer m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 33 300 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 94% av männens.

Tabell över medellöner för idrottstränare och instruktörer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
33 300 kr 34 400 kr 32 400 kr

Lönespridning för vattengymnastikinstruktör

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket vattengymnastikinstruktör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen idrottstränare och instruktörer m.fl..

Lönespridning för Idrottstränare och instruktörer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
21 000 kr/månad
Median
29 900 kr/månad
Högsta 10%
52 200 kr/månad
Tabell över löner för idrottstränare och instruktörer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 21 000 kr/månad 21 800 kr/månad 19 200 kr/månad
25:e percentilen 26 500 kr/månad 27 000 kr/månad 26 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 29 900 kr/månad 30 400 kr/månad 29 100 kr/månad
75:e percentilen 36 500 kr/månad 38 700 kr/månad 34 400 kr/månad
90:e percentilen 52 200 kr/månad 52 200 kr/månad 52 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 21 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 52 200 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.49 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för vattengymnastikinstruktör

Hur mycket man tjänar som en vattengymnastikinstruktör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för idrottstränare och instruktörer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som idrottstränare och instruktörer m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som idrottstränare och instruktörer m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Idrottstränare och instruktörer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Idrottstränare och instruktörer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 28 400 kr 27 900 kr 28 700 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 28 400 kr 27 900 kr 28 700 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 34 300 kr 35 500 kr 33 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Idrottstränare och instruktörer m.fl. är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 38 500 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 28 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Idrottstränare och instruktörer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Idrottstränare och instruktörer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 38 500 kr 36 100 kr 42 000 kr
Mellersta norrland 35 400 kr - 30 000 kr
Norra mellansverige 32 900 kr 34 300 kr 32 100 kr
Västsverige 31 700 kr 33 700 kr 30 400 kr
Övre norrland 30 100 kr 33 400 kr 29 100 kr
Östra mellansverige 29 500 kr 31 300 kr 28 900 kr
Småland med öarna 29 100 kr - 25 900 kr
Sydsverige 28 900 kr 33 500 kr -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som idrottstränare och instruktörer m.fl. tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 94% av männens lön.

Löneutveckling för idrottstränare och instruktörer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för idrottstränare och instruktörer m.fl. ökat med 2 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Idrottstränare och instruktörer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Idrottstränare och instruktörer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 33 300 kr (5%) 34 400 kr (5%) 32 400 kr (6%)
2021 31 600 kr (-) 32 900 kr (10%) 30 600 kr (-)
2020 - (-) 30 000 kr (-8%) - (-)
2019 32 600 kr (14%) 32 600 kr (6%) 32 500 kr (19%)
2018 28 600 kr (-6%) 30 900 kr (-) 27 300 kr (-9%)
2017 30 400 kr (-) 30 900 kr (-) 29 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som vattengymnastikinstruktör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som idrottstränare och instruktörer m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 45% av dom som jobbar som idrottstränare och instruktörer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen idrottstränare och instruktörer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med idrottstränare och instruktörer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 4 199 1 971 2 228
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 607 1 145 1 462
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 387 914 1 473
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 047 642 405
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 903 446 457
Uppgift om utbildningsnivå saknas 122 99 23
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 29 21 8
Forskarutbildning 15 7 8

Är du intresserad av att arbeta som vattengymnastikinstruktör? Hitta en utbildning som vattengymnastikinstruktör på antagning.se.

Yrken som liknar vattengymnastikinstruktör

Om du är intresserad av vad en vattengymnastikinstruktör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.