• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en verksamhetschef, veterinärklinik?

Hur mycket tjänar en verksamhetschef, veterinärklinik?

På denna sida kan du se hur mycket en verksamhetschef, veterinärklinik tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som verksamhetschef, veterinärklinik i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en verksamhetschef, veterinärklinik?”

Lönestatistik för de som jobbar som verksamhetschef, veterinärklinik

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln verksamhetschef, veterinärklinik ingår i gruppen Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) där ytterligare 12 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrations- och serviceverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på intern administrativ- och servicefunktion.

Medellön för verksamhetschef, veterinärklinik

Det finns totalt ungefär 15 100 personer i Sverige som arbetar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) och dessa tjänade i genomsnitt 55 900 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 87% av männens.

Tabell över medellöner för övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
55 900 kr 59 900 kr 52 100 kr

Lönespridning för verksamhetschef, veterinärklinik

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket verksamhetschef, veterinärklinik eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga administrations- och servicechefer (nivå 2).

Lönespridning för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
36 000 kr/månad
Median
51 700 kr/månad
Högsta 10%
80 000 kr/månad
Tabell över löner för övriga administrations- och servicechefer (nivå 2), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 36 000 kr/månad 38 000 kr/månad 33 500 kr/månad
25:e percentilen 42 100 kr/månad 45 500 kr/månad 40 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 51 700 kr/månad 55 000 kr/månad 48 800 kr/månad
75:e percentilen 64 700 kr/månad 70 000 kr/månad 60 500 kr/månad
90:e percentilen 80 000 kr/månad 84 700 kr/månad 72 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 36 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 80 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.22 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för verksamhetschef, veterinärklinik

Hur mycket man tjänar som en verksamhetschef, veterinärklinik kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 52 100 kr 54 000 kr 51 400 kr
- Statlig sektor 52 900 kr 53 800 kr 52 500 kr
- Kommunal sektor 50 200 kr 52 400 kr 49 400 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 56 600 kr 60 500 kr 52 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 62 600 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 46 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 62 600 kr 67 500 kr 58 200 kr
Sydsverige 57 600 kr 60 000 kr 54 700 kr
Västsverige 55 000 kr 57 000 kr 52 100 kr
Östra mellansverige 49 800 kr 55 400 kr 46 600 kr
Mellersta norrland 49 300 kr 54 200 kr 45 400 kr
Övre norrland 49 200 kr 51 000 kr 47 700 kr
Småland med öarna 48 100 kr 51 100 kr 44 700 kr
Norra mellansverige 46 400 kr 51 900 kr 42 400 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 87% av männens lön.

Löneutveckling för övriga administrations- och servicechefer (nivå 2)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) ökat med 7 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 14%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 55 900 kr (2%) 59 900 kr (0%) 52 100 kr (4%)
2021 55 000 kr (4%) 59 800 kr (5%) 50 100 kr (3%)
2020 53 100 kr (2%) 56 800 kr (3%) 48 800 kr (0%)
2019 52 000 kr (4%) 55 200 kr (3%) 48 600 kr (4%)
2018 50 100 kr (2%) 53 600 kr (6%) 46 800 kr (0%)
2017 48 900 kr (-) 50 700 kr (-) 46 600 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som verksamhetschef, veterinärklinik

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 57% av dom som jobbar som övriga administrations- och servicechefer (nivå 2) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga administrations- och servicechefer (nivå 2)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga administrations- och servicechefer (nivå 2), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 723 2 803 2 920
Gymnasial utbildning, 3 år 3 939 2 189 1 750
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 944 1 704 1 240
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 065 1 387 678
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 702 455 247
Forskarutbildning 204 103 101
Uppgift om utbildningsnivå saknas 100 64 36
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 31 19 12

Är du intresserad av att arbeta som verksamhetschef, veterinärklinik? Hitta en utbildning som verksamhetschef, veterinärklinik på antagning.se.

Yrken som liknar verksamhetschef, veterinärklinik

Om du är intresserad av vad en verksamhetschef, veterinärklinik tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.