• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki?

Hur mycket tjänar en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki?

På denna sida kan du se hur mycket en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki?”

Lönestatistik för de som jobbar som verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki ingår i gruppen Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) där ytterligare 12 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknad. Planlägger och leder den dagliga försäljnings- och marknadsverksamheten samt ansvarar för personal.

Medellön för verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Det finns totalt ungefär 17 600 personer i Sverige som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) och dessa tjänade i genomsnitt 63 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
63 800 kr 65 600 kr 59 300 kr

Lönespridning för verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen försäljnings- och marknadschefer (nivå 2).

Lönespridning för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
41 500 kr/månad
Median
59 100 kr/månad
Högsta 10%
91 500 kr/månad
Tabell över löner för försäljnings- och marknadschefer (nivå 2), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 41 500 kr/månad 44 000 kr/månad 40 000 kr/månad
25:e percentilen 46 900 kr/månad 47 800 kr/månad 44 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 59 100 kr/månad 60 600 kr/månad 53 100 kr/månad
75:e percentilen 72 500 kr/månad 75 100 kr/månad 66 700 kr/månad
90:e percentilen 91 500 kr/månad 94 800 kr/månad 83 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 41 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 91 500 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.2 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Hur mycket man tjänar som en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 63 100 kr 65 000 kr 61 900 kr
- Statlig sektor 63 100 kr 65 000 kr 61 900 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 63 800 kr 65 600 kr 59 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 68 500 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 56 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 68 500 kr 71 100 kr 62 700 kr
Norra mellansverige 64 700 kr 67 100 kr -
Sydsverige 64 500 kr 66 700 kr 59 900 kr
Västsverige 61 200 kr 62 200 kr 57 900 kr
Östra mellansverige 59 800 kr 59 800 kr 60 000 kr
Småland med öarna 56 600 kr 59 900 kr -
Mellersta norrland 56 500 kr - -
Övre norrland 56 500 kr 58 000 kr -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för försäljnings- och marknadschefer (nivå 2)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) ökat med 8 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 16%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 2), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 63 800 kr (1%) 65 600 kr (2%) 59 300 kr (-1%)
2021 63 200 kr (5%) 64 300 kr (6%) 60 100 kr (4%)
2020 60 100 kr (6%) 60 900 kr (7%) 58 000 kr (3%)
2019 56 700 kr (-4%) 56 800 kr (-6%) 56 400 kr (5%)
2018 58 800 kr (7%) 60 400 kr (7%) 53 600 kr (3%)
2017 55 100 kr (-) 56 200 kr (-) 52 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 58% av dom som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 2) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen försäljnings- och marknadschefer (nivå 2)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med försäljnings- och marknadschefer (nivå 2), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 6 738 4 175 2 563
Gymnasial utbildning, 3 år 4 810 3 637 1 173
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 4 129 3 076 1 053
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 445 2 170 275
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 740 650 90
Forskarutbildning 186 136 50
Uppgift om utbildningsnivå saknas 170 111 59
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 10 7 3

Är du intresserad av att arbeta som verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki? Hitta en utbildning som verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki på antagning.se.

Yrken som liknar verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki

Om du är intresserad av vad en verkställande direktör, inom försäljning och marknad, utan chefshierarki tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.